PARTIDES COMENTADES

Veiem una partida entre dos dels alumnes del centre. Els comentaris són dels propis alumnes i corregits i completats pel professor.

Martin,Alex - Sempere,Xavi 
IES Doctor Puigvert, 09.03.1999

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 d6 5.d4 Ab6 6.0-0 Cge7? Fins aquest moment els dos jugadors havien jugat molt bé amb jugades lògiques. Però aquí el negre comet un error: e7 no és la millor casella per al cavall i permet una maniobra blanca que amb jugades forçades obté guanys materials. [era preferible 6...Cf6!] 
7.Ag5? No es tracta d'una jugada dolenta, ... però hi havia dues jugades que donaven avantatge. [Una bona opció era: 7.dxe5! dxe5 8.Dxd8+ Rxd8 9.Axf7 i s'ha guanyat un peó.][I encara millor era: 7.Cg5!! 0-0 8.Dh5 que ataca els peons de "h7" i "f7" simultàniament i no es poden defensar alhora, amb la qual cosa el rei negre ho té molt "negre".] 7...0-0 [Si es vol fer 7...h6 8.Ah4 g5! ara és el moment, ja que el negre pot enrocar llarg i així no queda tan exposat. A la partida es fa la mateixa maniobra però amb el rei enrocat curt amb la qual cosa el rei queda desprotegit] 8.Cbd2? h6? [Cap dels dos jugadors va veure que 8...exd4 guanya un peó.] 9.Ah4? g5? Ja ho hem dit abans: així el rei negre queda molt exposat. [Continuava sent bona 9...exd4 que guanya un peó.] 
10.Axg5!! Sacrifici molt bo que permet penetrar cap el rei adversari. 10...hxg5 11.Cxg5 Rg7! La millor defensa. 12.Dh5 Th8 No hi havia cap jugada millor. [Si es fa 12...Cg6 13.Dh7+ Rf6 14.Cxf7 seguit de f4 amb atac decisiu. Per exemple l'ordinador dóna la continuació: 14...Dd7 15.f4 exd4 16.e5+! Re7 17.e6 dxc3+ 18.Rh1 De8 19.Cxd6+! Rxd6 20.Ce4# mat] 13.Dxf7+ Rh6 14.Df6+ Cg6 [si: 14...Rh5 15.Af7+ i mat.] 15.Cf7+ Rh5 [15...Rh7 16.Cxd8 també perd.] 
16.Cxd8 Guanya la dama que és suficient per obtenir la victòria, però ... [Hi havia mat en 3 jugades. 16.Ae2+! Ag4 17.Df5+! Rh4 18.Dxg4#] 16...Txd8 17.Ae2+ Rh6 18.Cf3 Tf8 19.Dg5+ Rg7 20.Ch4 Tf6 21.Ah5 i el negre es va rendir 1-0