Carl F. Gauss

País: República Federal d'Alemanya

Any: 1955

Segell emès en el centenari de la mort de Gauss, " príncep de les Matemàtiques".


Carl Friedrich Gauss va néixer a Alemanya i és sense cap mena de dubte un dels més grans matemàtics de tots els temps. Deia, ell mateix, que havia après a calcular abans que a parlar i deu ser així perquè amb només 3 anys va descobrir un error en la liquidació del sou del seu pare i amb 9 anys va trobar el principi de la fórmula de la suma dels termes d'una progressió aritmètica.
Es fa difícil, per no dir impossible, esmentar un camp de la matemàtica al qual no es trobi un resultat de gran nivell degut a Gauss. Aquestes són algunes de les seves aportacions:
. Construcció del polígon regular de 17 costats amb regle i compàs
. Teorema fonamental de l'Àlgebra ( tesi doctoral )
. Representació gràfica dels números complexos
. Estudi de la distribució normal de probabilitat i establiment del teorema central del límit
. Teoria dels residus i de les congruències

 

Índex dels segells Gauss (II)
Gauss: apunts biogràfics i de la seva obra