Carl F. Gauss (II)

País: República Federal d'Alemanya

Any: 1977

Segell commemoratiu del 200è aniversari del naixement del matemàtic alemany.

Durant el Renaixement, els algebristes italians havien estat capaços de resoldre les equacions de grau 3 i 4, amb la qual cosa van aconseguir l'acceptació plena dels números irracionals però, alhora, van obrir una qüestió que trigaria molt de temps en ser resolta: són números com els altres les arrels quadrades dels negatius, els numeri ficti de Cardano? Va ser Gauss al segle XIX qui va tenir la idea d'associar els punts (a,b) del pla amb els números complexos en forma binària a+bi de manera que el pla assoleix l'estructura d'un cos numèric com el dels reals. Des d'aquest moment, i considerant que el propi Gauss havia demostrat el paper central dels números imaginaris en el Teorema Fonamental de l'Àlgebra, els números complexos passen a ser una eina més de l'activitat matemàtica.

 

 

Índex dels segells
Gauss (I)
Desenvolupament històric dels números complexos