Quaternions

País: República d'Irlanda

Any:1983

Segell commemoratiu del 140è aniversari del descobriment dels quaternions per part de William R. Hamilton (1805-1865).

Al segle XIX, després dels treballs de Gauss, els números complexos eren ben acceptats per la comunitat matemàtica i havien mostrat la seva utilitat en l'estudi de la geometria del pla. Tot buscant una extensió al cas de tres dimensions, Hamilton va arribar a establir la definició dels quaternions però va haver de fer dos sacrificis: el nou cos numèric no és commutatiu (i·j = -j·i) i està format, no per ternes, sinó per quaternes a+bi+cj+dk. Així doncs, els quaternions - a més de ser una nova eina en el càlcul vectorial i la física - obrien el camí de l'àlgebra no commutativa.

 

Índex dels segells
Aritmètica i aplicacions dels quaternions