XIFRES-TEST 

        Aquests problemes de XIFRES consisteixen en obtenir el número central de 3 xifres de l'estel o de l'hexàgon amb les 6 xifres exteriors i les 4 operacions aritmètiques:
    - Suma, Resta, Multiplicació i Divisió, no es permeten arrels quadrades ni potències, etc.
    - No es pot repetir cap xifra si no ho està.
    - No es necessari utilitzar totes les xifres si es dóna el cas.
    - No es poden fer divisions no enteres ni treballar amb nombres decimals.
    - Tots els exemples proposats tenen sempre, com a mínim, una solució exacta, malgrat que aquesta pugui semblar impossible de trobar...

    És convenient anotar-les en una fulla de paper, per molt que es poden calcular mentalment.
    Les soluciones s'ofereixen al final d'aquesta pàgina.
    Tots els exercicis estan trets dels programes ASTROMEROS i HEXAMEROS
que contenen 400 problemes distribuïts en 10 nivells de dificultat creixent.


    Per a començar un parell d'exemples de Nivell 1 i 2, així que la seva dificultat no és gaire gran.

    ..ASTROMERO nš 1        ..HEXAMERO nš 1

Solució

        La segona sèrie és d'una dificultad una mica més gran, aquí serà necessari aplicar un cert nivell tècnic per a resoldre'ls.

    ..ASTROMERO nš 2        .HEXAMERO nš 2

Solució

       Arribats a aquest punt, el jugador ja s'haurà familiaritzat amb certs temes tàctics que necessitarà per a resoldre els dos propers problemes de la següent sèrie.
         La tercera sèrie ens porta a un nivell de dificultat moderada, un xic superior a les anteriors.

    .ASTROMERO nš 3        .HEXAMERO nš 3

Solució

        Els 2 últims exercicis són, probablement, els de major dificultat entre els presentats en aquesta pàgina i correspondrien al nivell 6 dels programes ASTROMEROS-HEXAMEROS.

        . ASTROMERO nš 4        ..HEXAMERO nš 4

Solució

        Existeixen problemes moltíssim més complexes amb solucions úniques i molt extranyes que estan recollits en els nivells 9 i 10 dels jocs ASTROMEROS i HEXAMEROS, y que formen part de la meva colecció de "rareses", les quals he anat creant a partir de la meva experiència en aquest joc.

     Per als amants d'aquest joc comentaré que disposo d'una colecció de centenars d'aquests problemes numèrics distribuïts per nivells de l'1 al 10, alguns d'ellos amb solucions úniques i d'una dificultat increible.

  I si voleu continuar calentant neurones os presento la nova pāgina de problemes de Xifres:

XIFRES PARANOIA

La p@gina-web dels autčntics galāctics del cālcul. S'atreviu?

 


 

Tornar a l'índex

   SOLUCIONS:
   Les solucions proposades no són úniques, només són orientatives...

    ASTROMERO nº 1:     75 + 50 = 125 * 7 = 875 - 6 = 869
    HEXAMERO nº 1:     50 * 10 = 500 - 25 = 475 + 4 + 3 = 482
    ASTROMERO nº 2:     100 - 5 = 95 * 5 = 475 - 9 + 8 = 474
    HEXAMERO nº 2:     4 * 10 * 10 = 400 + 75 = 475 + 7 * 2 = 489
    ASTROMERO nº 3:     50 + 9 = 59 * 8 = 472 - ( 6 - 5 ) = 471
    HEXAMERO nº 3:     50 + 6 - 7 = 49 ; 10 + 9 - 4 = 15 ; 49 * 15 =735
    ASTROMERO nº4:      25 + 6 = 31 * 9 = 279 + 75 = 354 - 50 = 304 + 3 = 307
    HEXAMERO nº4:     75 * 3 = 225 - 1 = 224 * 4 = 896 - 50 = 846 + 6 = 852