Júpiter és el planeta més gran del Sistema Solar i el 5è respecte del Sol. El seu diàmetre és 10 vegades superior al de la Terra.
És una gran bola de gas formada per hidrogen (90%), heli, aigua, amoníac, metà i carboni (10%). Es troba en un estat similar a com es podria haver trobat el Sol abans d'"encendre's". Júpiter, tot i tenint una massa superior al doble de la de tots els planetes del Sistema Solar junts, no en té prou perquè entri en ignició. És possible que en un futur es puguin donar condicions per generar algun tipus de vida.

La rotació mitjana és de 9h 50'. Els planetes jovians tenen una rotació molt ràpida.
La revolució sidèrica és d'11 anys i 314,839 dies.

Es troba entre 590 i 965 milions de kms. de la Terra. Té 16 satèl.lits. 4 d'ells, els més grans, s'anomenen galileians i són: Ió, Europa, Ganímedes i Cal.listo. Posteriorment es van descobrir: Amaltea, Himàlia, Lisitea, Elara, Ananque, Carme, Pasífae, Sinope i Leda. Metis, Adrastea i Tebe van ésser descoberts per l'astronau Voyager.
a més té un anell format de partícules fosques i no és visible des de la Terra.

Radia una quantitat d'energia de dues a tres vegades superior a la que rep del Sol.

Es creu que és energia alliberada en contreure's el planeta i no per transmutacions nuclears.
Té gran activitat amb vents huracanats i llampecs.

Galileo, prop de Júpiter. Júpiter.
Sonda a l'atmosfera de Júpiter. Júpiter, parcial.