És fonamental en tot producte elaborat. Per aconseguir-la es fa necessària una analítica, que definirà els paràmetres dins dels quals s'ha de moure el producte obtingut.

L'enòleg utilitza termes analítics específics. Els més importants són:

Graduació alcohòlica.
Acidesa volàtil.