Solatge que fa el vi i es diposita al fons de les botes i que conté, entre altres microorganismes, els que fan possible la fermentació. El viticultor les separa del vi per mitjà del trasvàs.