Les pàgines estan realitzades principalment amb el Write (Windows 3.1) i amb el WordPad (Windows 95).
Es realitza una pàgina base on hi ha la indicació de que és una pàgina en format HTML. Les instruccions estan en anglès. La capçalera esta en HEAD. En el cos BODY, hi solen haver una sèrie d'instruccions com el fons, música, gràfics i lògicament el text, mida de lletra i salt de línia, amb les corresponents indicacions de les paraules hiperactives; paraules que permeten, clicant sobre d'elles, a obtenir per exemple, major informació o saltar a un nou apartat referent a la paraula escollida, probablement, d'un menú d'opcions. Tota instrucció s'ha de tancar amb el mateix nom precedida de la barra /. Aquesta pàgina bàsica es repeteix per a totes canviant el text.

Àmplia informació referent a la programació en HTML es pot trobar en les pàgines del PIE en forma de curset: http://www.xtec.es.
Un llibre adient per començar a aprendre a programar en HTML pot ser, sense desmerèixer a altres, el que figura en la bibliografia.

Al gravar el fitxer s'ha de fer en format text de Windows (no de DOS) i tenir cura en donar a la pàgina l'extensió: htm. Exemple: vinya15.htm. Ull amb els caràcters, s'han de respectar les majúscules i les minúscules