Informació Tècnica:

- Visionat de les pàgines. Resum del treball.
- Aspectes tècnics. Construcció de les pàgines.
- Mitjans Humans.
- Mitjans Materials: Aula d'Informàtica. Laboratori de Ciències Experimentals. Imatges.