Informació Pedagògica:

- Nivells i Àrees.
- Crèdit variable de Tecnologia: Internet.
- Crèdit variable de Ciències Experimentals: Microorganismes.
- Crèdit variable de Ciències Experimentals: Botànica.
- Activitats pràctiques.
- Valoració.