L'activitat presenta els següents aspectes:

Desperta l'interès i la curiositat amb un tema que toca molt de prop com és el cas de les vinyes i el procés de transformació del raïm en vi, ja que és important en la zona ja que hi ha molta indústria dedicada i mou molta gent al seu entorn.

El procés de la fotosíntesi, la fermentació que dona lloc a la transformació del sucre en alcohol, la disminució de la densitat amb relació a aquesta transformació, la gemmació dels llevats, etc. són fenòmens que analitzats de forma pràctica fan que siguin molt entenedors.

El fet d'exposar el treball realitzat en unes pàgines d'Internet, la qual cosa representa mostrar a l'exterior quelcom més, i de forma més atractiva, el clàssic dossier de treball que un realitza i que acostuma a quedar en l'interior d'un calaix. En aquest cas, dóna l'oportunitat d'ésser mostrat a tothom.

Inclòs pot ser ampliat, debatut, qüestionat, etc..., sembla que el treball "adquireix-hi vida".