Aprendre a Aprendre

"Tècniques d'estudi per a Classificar"

CLASSIFICAR ÉS DISPOSAR UN CONJUNT DE DADES PER CLASSES O CATEGORIES

Això comporta també, jerarquitzar, sintetitzar, esquematitzar, categoritzar...
Segons el treball que fem amb les dades i la seva correspondència i aparença gràfic-visual podem establir diferents formes de Classificació:

 • RESUMIR:
  • Esquemes
  • Resums...

 • RELACIONAR:
  • Mapes conceptuals
  • Xarxes semàntiques
  • Quadres sinòptics...

 • CATEGORITZAR:
  • Taxonomies
  • Rànkings
  • Ligues...

TÈCNIQUES PER A...

Observar
Observar
Analitzar
Analitzar
Ordenar
Ordenar
Classificar
Classificar
Representar
Representar
Memoritzar
Memoritzar
Interpretar
Interpretar
Avaluar
Avaluar

Aquestes habilitats cognitives, ordenades per complexitat, inclouen diferents tècniques:

Estratègies d'Aprenentatge
ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE

Tornar a Pàg. Principal
Tornar
Teories
Teories
Bibliografia
Bibliografia
Estrateg
Projecte Estrateg
Free Zone
Free Zone
Agenda
Agenda
Altres Web's
Altres Web's

Per a suggerències o consultes:Correu electrònic cdorado@pie.xtec.es

© 1996 Carles Dorado Perea

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 20-1-97