Aprendre a Aprendre

"Categories de Regulació"

Quan parlem de categories de regulació ens referim a tot el procés de realització d'una tasca, des de les fases prèvies, abans de començar fins la conclussió de la mateixa.Per tant centrat en tres moments: ABANS, DURANT i DESPRÉS que cal MONITORITZAR, es a dir analitzar i controlar.
Aquesta monitorització constant s'ha de fer sobre tot el conjunt de variables que hi intervenen (personals, de la tasca, del context...)
Cada moment del procés global té unes característiques pròpies que donen cos a l'activitat estratègica que s'està desenvolupant:

  • LA PLANIFICACIÓ:
    Abans de realitzar la tasca cal analitzar, reflexionar i valorar els elements que la configuren, els factors personals implícits i els condicionants de l'entorn per tal de poder PROGRAMAR una ACCIÓ EFICAÇ
  • REGULACIÓ:
    Durant la realització de la tasca, cal en tot moment CONTROLAR la relació entre "inputs i outoputs" i la seva adequació a la planificació proposada o a noves vies no previstes... per tal d'optimitzar els resultats.
  • L'AVALUACIÓ:
    Després de la tasca cal fer un procés de valoració general, que inclou totes les activitats físiques i mentals que s'han dut a terme per concloure la tasca. Avaluar l'aprenentatge, els recursos, la funcionalitat, l'adequació, les alternatives, les estratègies, les tècniques emprades... Elaborar conclussions, avantatges i inconvenients...

Estratègies d'Aprenentatge
ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE
Tècniques d'Estudi
TÈCNIQUES D'ESTUDI

Tornar a Pàg. Principal
Tornar
Teories
Teories
Bibliografia
Bibliografia
Estrateg
Projecte Estrateg
Free Zone
Free Zone
Agenda
Agenda
Altres Web's
Altres Web's

Per a suggerències o consultes:Correu electrònic cdorado@pie.xtec.es

© 1996 Carles Dorado Perea

Inici Pàgina: 1-12-96
Darrera revisió: 20-1-97