Escalada

 

Aquesta activitat agrupa varies modalitats, les més importants són l'escalada clàssica i l'escalada esportiva.

L'escalda clàssica consisteix en superar parets de roca a la muntanya d'una longitud molt variada, tant en mitjans auxiliars de progressió, (escalda artificial), com sense aquest mitjans de progressió (escalada lliure). Les dues modalitats d'escalada clàssica s'utilitza una certa quantitat de material dedicat fundamentalment per assegurar a l'escalador i per ajudar en la seva progressió.

L'escalada esportiva és l'evolució de l'escalada lliure d'alta dificultat, es realitzen en vies curtes per poder-les superar amb la màxima dificultat i evitar llargues marxes d'aproximació.

Per poder comparar les vies d'escalada i determinar la seva dificultat els escaladors fan servir sistemes de graduació.