EL FRANQUISME (1939-1975)

 

 

Avaluació inicial

La interpretació dels fets                                                                                                                  castellano

Introducció
Índex del tema:               

Exercicis de síntesi i de repàs
Pel.lícules recomanades
Examen
Objectius
Enllaços

Material d'ampliació


La interpretació dels fets
                                                                                                                                                             castellano

        Des de la perspectiva d'una època històrica que per primera vegada he conegut personalment i forma part de la meva experiència vital, al menys una part, dexeu-me que la introducció al franquisme sigui tant subjectiva com ho permeti la meva posició com a professora d'Història. Des del meu punt de vista, els gairebé quaranta anys de dictadura van ser viscuts per la generació d'espanyols que va conèixer la guerra i que va continuar vivint a Espanya, de manera molt diferent, al marge de qüestions de classe i de gènere, que sempre han estat determinants diferenciadors. Encara que és arriscat generalitzar, crec que per als que la van guanyar va dominar, fonamentalment, el sentiment de venjança, l'orgull de sentir-se vencedors i la seguretat que els donava el règim de terror imposat durant els primers anys als vençuts. Per tot això van sacrificar la pèrdua de llibertats de tot tipus que les circumstàncies de la II República a penes els van permetre assaborir. Per als vençuts, els sentiments dominants, al meu entendre, van ser la por i la humiliació que suposava que se'ls recordés constantment que s'havien, si més no, equivocat de bàndol, i que havien de renunciar als seus valors i als seus ideals, veient que els seus fills eren adoctrinats en la idea del fracàs dels seus pares, en molts casos, per traïdors i per malfactors. És aquesta la primera percepció que jo vaig tenir de la societat que vivia quan vaig començar a pensar per mi mateixa. Aquests sentiments amb el temps es van anant atenuant i els uns i els altres van simular oblidar, però, fins i tot volent oblidar la guerra, per a la generació dels meus pares és una realitat que sempre van tenir present i encara avui dia, quan els sobrevivents són ja ancians, segueixen sent molts els que, quan els meus alumnes han volgut entrevistar-los per a recollir testimonis d'aquella època, no volen parlar-ne, perquè la por i el dolor del sacrificat i del perdut els segueix tenallant el cor. Sense oblidar que la fam va ser per a molts altra de les constants vitals d'aquells 25 Anys de Paz. Personalment, quan penso en aquella època, el sentiment que m'aflora i que crec igualava a tots, vencedors i vençuts de la guerra i de la dictadura, i que, per tant, arrivaba als seus fills, és el de la por. Per a mí, aquells van ser els anys de la por (es diu que fins i tot els ministres temien a Franco). El present era temible pels que no se sentien franquistes, però tots viviem atemorits per la por al passat i per la por al futur.
               Una altra de les herències del franquisme ha estat els efectes en el nacionalisme espanyol, que mai havia estat suficientment consolidat. Sempre he pensat que Franco, en apoderar-se de tots els símbols d'Espanya –la bandera i l'himne especialment- va fer que per als antifranquistes de la meva generació quedessin indissolublement units Franco i Espanya, heretant una profunda animadversió als dos noms, en el cas del segon en el sentit que els feia impossible identificar-se amb els símbols nacionals tradicionals. I, al meu entendre, això ha influït molt negativament en el nacionalisme espanyol perquè durant molts anys, en la transició, seria impossible dissociar la bandera d'Espanya de la ideologia franquista (qui s'atrevia a portar una bandera espanyola davant el temor que ho confonguessin amb un fatxa?), així que els que tenien amor i respecte per Espanya, els que se sentien espanyols sense ser espanyolistes, en part es van quedar sense símbols, i això ha repercutit, com dic, negativament, en el desenvolupament del nacionalisme espanyol (mentre que els nacionalismes perifèrics no solament no han hagut d'enfrontar-se a aquest problema sinó que s'han vist enrobustits amb l'halo antifranquista).


           I ara, la professora, que ha procurat insistir en la diferenciació entre el fet i l'opinió, ha de deixar pas perquè els alumnes facin la seva reconstrucció de la història.


                                                            INTRODUCCIÓ

                  La situació internacional va influir, com acostuma a succeir, en la situació interior espanyola, i en el cas de l'època franquista, les circumstàncies polítiques de la II Guerra Mundial, de predomini militar alemany fins a bé entrat l'any 41, i la Guerra Freda, de contenció del comunisme des dels EEUU, a partir del 45, van tenir especial rellevància.

 

El període 1939-1959. L'època de l'autarquia
                                                                                                                                                                castellano

             
La situació demogràfica en la denominada època de l'autarquia parteix d'una reculada (per les víctimes de la guerra, l'exili i la fam) i la ruralización de la població que, intentant evitar la fam urbana, torna a les zones rurals incrementant-se  allà  el percentatge de població enfront del període anterior.  

           L'abundància de mà d'obra agrícola va afavorir el manteniment de l'escassa tecnificación en les grans explotacions sent un període de males collites, de molt baixa productivitat (agreujada no solament per la falta de maquinària i d'adobs sinó també per l'aïllament internacional que va viure el país fins a finals dels anys quaranta que, entre altres coses, no permetia reposar les peces danyades de l'antiga maquinària existent), en definitiva, amb una agricultura en algunes zonesgairebé de subsistència que obliga a la importació de gra per a resoldre la “pertinaz sequía” que era la responsable oficial de la fam que va passar la societat espanyola en aquests anys. L'escassetat de la producció d'aliments enfront de les necessitats de la població explica l'existència de dues característiques de l'època: el racionament i el mercat negre.

           La producció industrial, sempre feble, també està estancada per la dificultat d'importar o substituir la maquinària existent, per la falta de fonts d'energia i l'escassetat de capitals i tecnologia en general, i el comerç exterior serà permanentment deficitari (les fronteres van romandre tancades entre 1946-53). Enfront de la crisi econòmica existent, la falta de competitivitat en l'exterior i l'aïllament polític i econòmic, la política econòmica (segons diversos autors responsable en si mateixa del desastre econòmic existent a causa de la ineptitud governamental en moltes de les decisions preses,) es va caracteritzar per un intervencionisme que pretenia aconseguir l'autarquia (afirmant que Espanya posseïa riqueses suficients per a les necessitats del país). Així, va haver una estricta regulació del comerç exterior (fort proteccionisme), que exigiria costoses llicències d'importació al empresariat, i del comerç interior a força del control dels preus dels productes bàsics i el racionament (fins als anys 50), fixació de salaris i creació d'empreses públiques dels sectors deficitaris o poc rendibles (d'aquí la creació de la RENFE o del INI amb la finalitat d'augmentar la producció industrial). Tot això va comportar un progressiu increment de les despeses de l'Estat (pocs ingressos enfront de les inversions públiques) que va suposar un progressiu increment del Deute Públic (obligat a ser comprat pels bancs) que va generar una espiral inflacionista agreujada pel desequilibri entre la demanda i l'oferta. La consegüent pèrdua del poder adquisitiu provocada per la inflació va donar lloc a l'aparició dels primers moviments socials contra la situació existent al començament de la dècada dels cinquanta, el que unit a l'increment del Deute Exterior (crèdits i préstecs USA/ balança comercial negativa) va suposar que al 1957 la reducció de les reserves monetàries del país fos alarmant i exigís, finalment, un canvi dràstic en la política econòmicaque ho farà el nou govern de 1957 (serà el denominat Pla d'Estabilització, al 1959).

 

         La societat franquista està fortament jerarquitzada en classes: la classe dominant, formada pels terratenientes i la burgesia industrial i financera, unes classes mitges molt febles, i la gran majoria d'assalariats vivint en condicions de pobresa en molts casos extrema (són “els anys de la fam”) a causa de les males collites, els baixos salaris i la inflació (la renda per càpita de 1935 no es recupera fins el 1954). Aquesta societat es caracteritza per la constant interferència de l'església en tots els aspectes de la vida (alguns historiadors parlen d'una “societat catòlica”) que controla l'ensenyament i la cultura a través de la censura e imposa els seu sistema de valors.

 

         Espanya és una dictadura militar centralista i confessional d'estil feixista. Franco (cap d'Estat, president del govern, cap suprem de l'exèrcit i del partit únic) controla tot el poder polític i no es permet cap tipus d'oposició al règim utilitzant diversos mecanismes de control (els purament repressius, una rígida censura i a través de la depuració dels elements no addictes). Compta amb el suport dels propietaris agraris i dels grans industrials, de sectors de la classe mitjana catòlica, de l'Església (Franco intervé en el nomenament dels bisbes) i, naturalment, de l'exèrcit. Els militars copen els alts càrrecs de l'administració (ministres, governadors civils, etc), a nivell sindical i en les empreses estatals, s'encarreguen del control de la subversió a través del comandament de les forces de seguretat de l'Estat (exèrcit, cossos policials i Guàrdia Civil) i, per tot això, tenen una enorme influència política. També la tenen els eclesiàstics, no només per la seva participació en les Corts, l'exèrcit, els sindicat i l'INI, sinó a través de la censura i el control de l'ensenyament. I, en tots els altres càrrecs, per nimis que siguin els seus privilegis, sempre es troben adictes al règim (com, per exemple, el president en una cursa de toros).
En els primers anys de la dictadura es continua creant el cos institucional i jurídic del nou Estat amb les denominades Leyes fundamentales del Reino o Leyes Orgánicas:
- 1943 Creació de les Corts Espanyoles, purament deliberatives i en les quals els procuradors del regne no eren triats per sufragi
   universal sinò el.legits per sufragi indirecte per les Corporaciones (familia, municipio, sindicato).
- 1945 el Fuero de los Españoles (declaració de drets, limitats)
- 1945 la Llei del Referendum nacional (permetia al cap de l'Estat convovar plebiscits per a que el poble espanyol refrendara una
   llei)
- 1946 Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (Espanya va ser declarada "reino" i Franco es va reservar el dret de proposar el
   futur succesor.
- 1947 es completa el Fuero del Trabajo, la legislació laboral que garanteix l'estabilitat en el treball com a compensació per la falta
   de llibertats (ni sindical, ni de vaga, ni de manifestació). Des de 1940 s'establix la unió sindical en la Central Nacional Sindicalista
   -el sindicat vertical-, controlat per la Falange.
-1958 Ley de Principios del Movimiento Nacional (resum dels principis ideològics del règim i subtitució de la Falange com a partit
   del règim per un agrupament de les forces adictes: "El Movimiento Nacional")

 

 fotografia de la façana d'un carrer de Barcelona per la visita de Franco  El Parlament amb l'esvàstica  imatge d'una concentració feixista en un poble, d'autor desconegut    cartell censurant el ball 

                Fins a  quasi la dècada dels cinquanta, les manifestacions públiques d'oposició al règim van ser mínimes. La desorganizació de les forces sindicals i polítiques després de la guerra, la forta repressió (Ley de Responsabilidades políticas de 1939: afusellaments, camps de concentració, presons i depuracions), les delacions dels propis veïns, per convicció o per venjança, i la política d'humiliacions als vençuts, recordant-los contínuament la seva situació, van imposar una por cerval a tota la població contrària al règim, atemorida i sense dret a expressar opinions de cap tipus.
                Les principals forces socials d'oposició es trobaven a les fàbriques i a la Universitat. Les primeres protestes seran la vagues dels obrers de Manresa i País Basc (1947), durament reprimides, el boicot als tramvies de Barcelona (1951) i, en la Universitat, els incidents entre estudiants antifranquistes i membres del SEU (Sindicat d'Estudiants Universitaris) al 1956.


             Respecte a la situación internacional, fins al 1945, especialment fins al 1942, quan es detenen els continus triomfs alemanys, Franco manté a Espanya neutral (al 1940 Hitler no va acceptar les seves demandes territorials en el nord d'Àfrica, que haguessin suposat una possible aliança militar), encara que amb l'exhibició de manifestacions feixistes i suport moral a l'Eix (al 1941 va enviar la División Azul ). A partir de la derrota, es produïx un cert rentat de cara dissimulant les formes exteriors feixistes, enmig del bloqueig internacional decretat per l'ONU que va durar fins al 1952 (solament alguns països van mantenir ambaixades i relacions comercials amb Espanya, com Portugal o Argentina). Quan la Guerra Freda és ja una realitat palpable, i els antics aliats s'han convertit definitivament en enemics declarats, la política anticomunista d'EEUU li duu a mantenir i ajudar tot tipus de règims, d'aquí l'obertura de relacions diplomàtiques amb Espanya (1953), inclosa la visita de Eisenhower, (1959) que van suposar la instal.lació de bases militars USA a Espanya a canvi de reconeixement internacional i de crèdit financer.

                  Fins al 1945, les forces antifranquistes en l'exili mantenen l'esperança de què la victòria dels aliats suposi la seva intervenció militar a Espanya per restaurar la democràcia, per això diversos grups armats –els maquis- s'instal·len als Pirineus i altres zones del país on fan accions de tipus guerriller, mantenint freqüents altercats amb les forces armades, amb la idea de donar suport a una possible insurrecció popular (encara que, oficialment, eren "bandoleros o malhechores"). Les dificultats de proveïment, l'evidència que la insurrecció interior no era factible i, especialment, el desinterès de les democràcies occidentals en una intervenció militar que desposseís al Caudillo van fer que lentament el moviment dels maquis fora afeblint-se (al 1948 el PCE renuncia a la lluita armada).

 

Exercicis

•Estudieu l'època de l'autarquia.

•Llegiu la recepta següent i feu un comentari:
           La parte blanca de las naranjas situada entre la cáscara y los gajos se aparta y se pone en remojo a modo de patatas cortadas. Se elabara una mezcla formada por cuatro cucharadas de harina, diez de agua, una de bicarbonato, pimienta molida, aceite, sal y colorante rojo y... se hace la tortilla.

• Observeu el vídeo  sobre l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona i feu un comentari.


•• Examen selectivitat 2009. Observeu aquesta imatge:

cartell 1939
Font: autor anònim. Gráficas Ultra, 1939

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
c) Comenteu la consigna que transmet la font i les imatges que hi apareixen.[0,75 punts]
Pregunta 2
a) Expliqueu quines característiques tenia l’Estat franquista i quines foren les seves institucionspolítiques principals fins al 1959.[1,5 punts]
b) Expliqueu quina va ser la política econòmica del règim franquista fins al 1959.[1,5 punts]

• Llegiu el document següent i responeu les qüestions:

         Los agentes de la Brigada Móvil han realizado un importante servicio con la detención de cuatro sujetos que acaparaban huevos, aceite y azúcar para vender estos artículos a precios superiores a los fijados por la autoridad. Después de comprobarse que los detenidos vendían los huevos a 12 pesetas la docena, el aceite a 11 pesetas el litro y el azúcar a 10 pesetas el kilo, la policía los puso a disposición de la autoridad y dio las mercancías a Auxilio Social.                    

                                                                                                                               LA VANGUARDIA, 3  de agosto de 1939

 1. Per què creus que s'acaparaven ous, oli i sucre?.
 2. Qui fixava els preus dels productes?.
 3. Hi havia liberalisme econòmic?. Raona la resposta.
 4. Com es deia el sistema econòmic que hi havia?.
 5. Quina situació econòmica vivia Espanya en aquesta època?.

 

•Llegiu el document següent i responeu les qüestions:

El Estado nacional, como instrumento totalitario al servicio de la integridad de la Patria, es sindicalista porque representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista. Se impone la tarea de realizar la Revolución que (el país) no ha tenido y que devolverá para siempre a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia. 
                                                                                                                             FUERO DEL TRABAJO,  mayo de 1938.
1. Quines característiques té la "Revolución" a què es refereix el text?.
2. Identifica la seva ideologia. Raona la resposta. 
3. Explica el que saps del Fuero del Trabajo.

 

• Comenteu el text següent:

(…) el Gobierno (…) considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja (…) Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (…)
Art. 1. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que desde 1º de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.
Art. 2. Como consecuencia de la anterior declaración (…) quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adherido a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al Triunfo del Movimiento Nacional.
Art. 3. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes.
                                                                                                             Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.

 

••( Examen selectivitat) Llegiu el document següent i responeu les qüestions:

Consells de guerra i execucions efectuats a Barcelona entre els dies 1 i 6 de maig del 1939

            Consells de guerra
                      Dia               Acusats                Condemnats a mort                A 30anys             A 15 anys      Absolts

1 de maig (dilluns)        62                      40                         15                                      5                      2                       2
2 de maig (dimarts)      45                      32                         13                                     -                        -                        -
3 de maig (dimecres)    70                      51                        11                                      8                         _
4 de maig (dijous)        32                      31                          1                                        _                        _
5 de maig (divendres)   60                     51                          9                                         -                        -
6 de maig (dissabte)     78                     61                         10                                         7                       -
                      Total    347                  266                          59                                       20                          2                  2


            Execucions
            1 de maig (dilluns)        83
            2 de maig (dimarts)      81
            3 de maig (dimecres)    35
            4 de maig (dijous)        24
            5 de maig (divendres)   47
            6 de maig (dissabte)     31
                                  Total    301

                                         FONT: Reelaborat a partir del Diari The Manchester Guardian (27 juliol 1939).

Pregunta 1
a ) Descriviu el tipos de font i digueu de que tracta.[0,5 punts]
b) Digueu quin és el context historic de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]
c) Expliqueu el ritme i la quantitat de condemnes i d'execucions recollides a la font. [0,75 punts]

Pregunta 2
a) Expliqueu quin tipus d'Estat era el franquista i la repressió que va exercir sobre els vençuts.[1,5 punts]
b) Expliqueu les institucions polítiques principals i la política economica del regim franquista fins al 1959.  [1,5 punts] 

 

••( Examen selectivitat) 2009
                                               Ordre del governador civil de la província de Tarragona
Declarado único idioma oficial el castellano, es natural, dando con ello sentido de unidad, que todo rótulo, letrero, cartel, etc., que esté expuesto al público sea redactado en el idioma oficial.
Por otra parte es igualmente lógico que los nombres de las calles, los carteles indicadores […], de establecimientos […] sean asequibles y comprensibles para aquellos españoles no oriundos de esta Región […].
Se da un plazo que finaliza el día 1° del próximo mes de mayo para el cumplimiento de la presente circular, del cual son responsables los señores Alcaldes y a la que darán la máxima publicidad.
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!
                                                    Tarragona, 18 de abril de 1939. Año de la Victoria. El gobernador civil: Mateo Torres Bestard.
FONT: Josep BENET. Catalunya sota el règim franquista: Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco. Barcelona: Blume, 1979.
Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.[0,75 punts]
c) Expliqueu el contingut de l’ordre.[0,75 punts]
Pregunta 2
a) Expliqueu les formes, les característiques i els elements de la repressió franquista, i feu una referència especial a l’exercida contra la llengua i la cultura catalanes.[1,5 punts]
b) Expliqueu el desarrollismo i els canvis econòmics, socials i polítics del règim franquista des del 1959 fins al 1973.[1,5 punts] (per respondre un cop finalitzat el tema).

   


• LLegiu i comenteu algun dels textos següents:
Text 1             
Continuando su activa campaña contra los desprensivos que trafican con tejidos de algodón y otros artículos de vestir, la Policía ha sellado diversos depósitos propiedades de individuos que se dedicaban al tráfico citado. Dichos individuos facturaban el género a precio de tasa, pero se les acusa de exigir primas que, en algunos casos, sobrepasaban el 200% del precio legal. Los inculpados se hallan en los calabozos del Rondín antimarxista, acusados de auxilio a la rebelión como complicados en el criminal tráfico.     

                                                                                                                                 LA VANGUARDIA, 7 de octubre de 1939

Text 2                                              Nota de FET de las JONS
           "Es obligación de todos los buenos españoles coadyudar a la labor de las autoridades  para impedir que algunos desaprensivos, atendiendo sólo al egoismo en perjuicio de los más elementales deberes  morales, puedan realizar sus más bajas conscupincencias despreciando los intereses supremos de la patria. Se hace saber a las jerarquías y a todos los militantes la obligación de fiscalizar la vida entera del comercio, denunciando a las autoridades toda ocupación, así como las infracciones en materia de tasas, es decir, los manejos de unos especuladores merecedores de las más graves sanciones"                  

                                                                                                                                 LA VANGUARDIA, 18 octubre de 1939

Text 3                                                 DISPONGO:
Art. 1º.- Se crea el Instituto Nacional de Industria que tiene por finalizar propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirigjan al desenvolviomientos de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva. (...)
                                                                                                                                  25 de Septiembre de 1941 (BOE del 30)


Text 4 
             En una industria láctea situada en esta provincia se ha descubierto un importante fraude en la composición de la leche, destinada a ser consumida en la capital. Según la confesión de tres empleados de la factoría y por orden del director general de la empresa, venían añadiendo a la leche recogida en el turno de noche una cantidad de agua no potable que oscilaba entre los 200 y 400 litros diarios. Tanto el director como los empleados han sido puestos a disposición del fiscalía provincial.                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                      LA VANGUARDIA, 9  de agosto de 1942


Text 5
  El BOE de mañana publicará la siguiente disposición del Ministerio de Industria y comercio: "A partir del 15 de abril los detallistas comprendidos en la Orden de 16-6-40 no podrán vender ningún par de alpargatas con piso de goma si no media, por parte del comprador, la entrega del par usado, abonándose, por éste, la cantidad de 0,20 pesetas.                 

                                                                                                                                LA VANGUARDIA,  8 de  abril  de 1943


Text 6
  La comisaría general de Abastecimientos y Transportes comunica a los servicios provinciales, que el sucedáneo de café, denominado "garrofín", puede ser vendido indistintamente en grano o molido siendo su precio el señalado en la Circular 203, de aquel superior organismo.      
                                                                                                                                  LA VANGUARDIA, 15 de febrero  de 1943


                    

••Examen selectivitat 2010. Observeu aquesta imatge:

imatge publicada a Semana, 1942

Font: Semana (31 de març 1942)

Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,75 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]
c) Comenteu el peu de la fotografia, que diu: «LA CRUZ DE HIERRO A LA MADRE DE UN HEROICO CAÍDO DE LA DIVISIÓN AZUL. La Cruz de Hierro, la condecoración alemana representativa de la abnegación; la cinta y el diploma concedidos a su hijo por el Führer Canciller de Alemania, le ha sido impuesta, en una emocionante ceremonia, a doña Aurora Vega Lozano, madre del heroico caído de la División Azul, cabo Nemesio García Vega, muerto gloriosamente en el frente ruso luchando por las grandes ideas de la civilización occidental y por el espíritu de España». [1 punt]
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions:
a) Expliqueu quin tipus de règim va ser el franquista i les característiques principals de la seva política interior, econòmica, social i exterior entre el 1939 i el 1945. [2,5 punts]
b) Expliqueu quin tipus de règim va ser el franquista i les característiques principals de la seva política interior, econòmica, social i exterior entre el 1945 i el 1959. [2,5 punts]


•Llegiu i responeu les qüestions:
Hoy día 30 de noviembre de 1944 se repartiran en los mercados de Horta, Sagrera, San Andrés y Pueblo Nuevo patatas y boniatos. Patatas a razón de 2 KG por ración, a 1,25 pts. Kg, y boniatos a razón de 1 Kg. por ración, a 1 pesetas el Kg., contra entrega de la tira V semana 73.   
             
                                                                                                               Citat en LA VANGUARDIA, 10 de decembre de 1999

 1. Expliqueu de què ens informa el text i situeu-lo en el context  històric nacional i internacional.
 2. Què significa "contra entrega de la tira V semana 73". Com es diu aquest fenòmen?
 3. Quines eren les causes dels fets que descriu el text?
 4. Què reflecteix sobre les condicions de vida generals?
 5. Comenteu altres conseqüències d'aquests fets.

(Examen de selectivitat) Responda al tema La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales, y
analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
cuadro de Francisco Franco, generalísimo de los ejércitos y Caudillo de España. Alegoría de la Victoria


Documento 2:
“El oprobio de una escuela laica ha terminado. Para formar españoles hondos, creyentes y patriotas austeros España resurge, gloriosa, por el esfuerzo decidido y gigante de sus hijos, de los que murieron alegremente por ella, de los que por ella se sacrificaron y quisieron rendirle lo mejor y más espléndido de su vida. La Escuela tiene que recoger el ambiente heroico de las juventudes guiadas por el Caudillo a la victoria [...].
Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e inmediata.
Segunda. Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, con preferencia de la Inmaculada, y en sitio preferente.
Cuarta.- A la entrada en la escuela los niños saludarán con el tradicional "Ave María Purísima", siendo contestados por el maestro: ‘Sin pecado concebida’ [...].
Sexta.- La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar, mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las Escuelas [...]”.
Séptima. Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con sus maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones Juveniles...”

                                                                         Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria.

Font: Universidades de Andalucía. Prueba de acceso a la universidad. curso 2011-2012.

 


• Llegiu i comenteu algun dels documents següents:

Text 1
                                               Inspección de primera enseñanza de la provincia de Lérida

La guerra en Cataluña ha terminado y los frutos de la paz vienen rápidamente. Pero la guerra cuesta ríos de sangre, de riquezas, de arte, y habrá que destruir implacablemente todas las causas que la han originado, para asentar la obra educativa sobre estos dos inconmovibles pilares: Dios y España. Sobre estos dos precisamente, porque los sin Dios y sin Patria, los rojos y los separatistas, han hecho todo el mal. La escuela primaria, nacional, municipal o privada, ha de
ser católica y también españolista, sin que se tolere nada que amengüe cualquiera de estos dos postulados. Por esto vamos a tratar en esta Orden Circular de algunos extremos importantes, estableciendo las instrucciones que siguen.
Libros Escolares: […] 2º.- Todo libro escrito total o parcialmente en lengua que no sea la española debe ser retirado de la escuela. […]
                                                                                                   Lérida, 20 de Febrero de 1939, III Año Triunfal
                                                        FONT: Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, 23 de febrer de 1939, p. 67.

 Text 2                                                                         L'escola franquista

          Comenzaban la mañana con el acto de izar la bandera la "enseña de la Patria" y, brazo en alto, con el simultáneo de alguna de las versiones autorizadas del himno nacional; canto que era seguido de otros igualmente patrióticos y militaristas, ora de Falange , ora de "la Legión". Al entrar en clase saludaban con el "Ave María" , entonaban cantos religiosos y, al mediodía, rezaban el "Angelus". Recibían sus lecciones en clases presididas por el Crucifijo flanqueado por los retratos de Franco y José Antonio, con métodos y contenidos nacionalcatólicos. Obligatoriamente todos los días tenían que hacer algún ejercicio escrito sobre un tema religioso, patriótico o cívico. Para los niños, por expresa disposición legal, todo debía recordarles la milicia; a las niñas, todo el ambiente les debía llevar a la "femineidad más rotunda, con labores y enseñanzas apropiadas al hogar".
           Algunas tardes, e ineludiblemente los sábados, asistían a la lectura de los Evangelios y, en ocasiones, a las prácticas catequísticas o apostólicas de la Santa Infancia o del Apostolado de la Oración, además de realizar el estudio de la historia sagrada y del catecismo, así como el rezo del santo Rosario. (...) Entre las actividades mensuales o dispersas a lo largo del curso, realizaban el Viacrucis, el mes de las flores, los ejercicios espirituales, la preparación para la primera comunión, para la confirmación...
           Y, como no podía ser menos, tenían que festejar el Día del Caudillo, la fiesta de la Raza o de la Hispanidad, la de Santa Teresa (sólo las niñas), los aniversarios de la muerte de José Antonio y del Estudiante Caído, el Día de la Victoria, el de la Unificación, el de la Independencia de España, el de San Fernando (sólo los niños), la Consagración del Sagrado Corazón.                                                                                                                                 Andrés Sopeña. El Florido Pensil 

fotografia de l'exposició "La educación durante el franquismo" del Centro asociado a la UNED Lorenzo Luzuria


Text 3

              Ayer, Barcelona revivió la solemnidad del Corpus Cristi en un acto de devoción ejemplar. La ciudad apareció engalanada y fue numerosísimo el número de fieles que se estacionó a lo largo del recorrido de la procesión, Cabildo Catedralicio, asociaciones religiosas, congregaciones y sociedades se integraron en la comitiva procesional, que fue presidida por nuestras primeras autoridades civiles y militares. Puede decirse que, tras años de persecución, toda la ciudad vibró de emoción religiosa patriótica al celebrar la festividad de la Eucaristía.             

                                                                                                                                      LA VANGUARDIA, 9  junio de 1940


Text 4  

En la auditoría se ha visto un consejo de guerra contra ocho individuos que formaban parte de la banda del Cuerpo de Alabarderos de la que se constituyeron en comité colectivizador al estallar el glorioso Movimiento Nacional. Están acusados de haber intentado organizar conciertos a base de la actuación de la citada banda en países como Rusia y México. El fiscal, en sus conclusiones, pidió para los procesados la pena de doce años de reclusión. La sentencia no será firme hasta que la apruebe el auditor.

                                                                                                                     LA VANGUARDIA, 6  de febrero de 1940


Text 5             

                 Anteayer tuvo lugar el consejo de guerra sumarísimo con motivo del atraco perpetrado por los hermanos Jorge y Ramón Cardona en la calle Aribau de Barcelona (...) Los mencionados encartados, de diecinueve y diecisiete años respectivamente, se dedicaban a robar coches. Éstos eran posteriormente despojados de piezas y neumáticos para ser vendidos, y después eran devueltos a sus iniciales propietarios. El día de autos, al pasar por la calle Aribau vieron un coche del Ejército e intentaron repetir la azaña, no consiguiéndolo por la actitud, digna de todo encomio, del soldado conductor. El fiscal, después de su informe, solicitó la pena de muerte.
                       Ayer por la mañana se cumplió la sentencia de muerte dictada por el consejo de guerra contra los hermanos Jorge y Ramón Cardona, que intentaron apoderarse a mano armada de un coche militar en la calle Aribau. (...) . A la una de la madrugasda se traladó el juez militar a la prisión celular para comunicar la sentencia a los reos. A partir de entonces les acompañó el capellán de la cárcel con quien se confesaron. A las seis y cuarto de la mañana se cumplió la fatal sentencia en el campo de la Bota. Un momento antes, los condenados pidieron al sacerdote les diera de nuevo la absolución. Momentos después, el médico militar de servicio certificó la defunción.
                                                                       LA VANGUARDIA, días 10 y 12 de septiembre de 1942 

Text 6

Madrid, 16. - España padece una sequía como no se registraba en muchos años. En Sevilla, hace seis meses que no llueve. En Toledo, el régimen "seco" dura ocho meses y en Vigo ha empezado a chispear tras dos meses sin agua. La repercusión que esto tiene sobre el suministro eléctrico obliga a las restricciones que nos afectan. Las informaciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que se ha debilitado "el murallón anticiclónico que impedía la entrada en España de los vientos húmedos del Atlántico" lo cual permite augurar la llegada de la lluvia.

                                                        LA VANGUARDIA DEL SIGLO 10 de Octubre 1945. La Vanguardia  30/07/2000

anunci publicitari "Piernas artificiales" fotografía de una cartilla de racionamiento

                                         

• Comenteu la taula següent:

PRESSUPOST FAMILIAR MENSUAL D'UNA FAMiLIA OBRERA DE QUATRE MEMBRES A SABADELL
                                               (EN PESSETES)
                                                                       1936     1940     1950
            Lloguer                                                50        50        100
            Aliments                                              200,7    593,2    1.316,1
            Roba                                                   40,17    97,86    289,6
            Diversos                                              64,8      111,2    326
            Total despeses mensuals                     355,67  852,31  2.032,2
            Ingressos mensuals                              428       443       1.595,9
            
                                                                   C. MOLINERO i P. YSAS, “Patria, justicia y pan”. Barcelona, 1985.

 

            

• Comenteu el quadre de dades:

Evolució dels salaris reals
(índex 100 en 1936)

1939

48

1940

43

1942

28

1943

 39

1944

71

1945

72

1946

55

1947

50

1948

60

1949

66

1950

65

                         

 

Distribució de la població activa per sectors

sectors                           1930                1940                  1950

Agricultura i pesca           45,51              50,5                      47

Industria i construcció          26,51              24                          21,5

Serveis                                27,98             24,1                        24,9

Actius no classsificats         -                    1,4                          6,6

                                        100             100                         100

                                                              Mª Teresa Pérez Picazo Historia de España del siglo XX, Barcelona 1996

 1. Descriviu les dades. Què vol dir Índex 100 = 1936?
 2. Situeu les dades en el seu context històric i resumiu les condicions de vida al’Espanya de postguerra (1939-1950).
 3. Exposeu breument les característiques polítiques i econòmiques d’Espanya entre1939 i 1959. Situeu les dades en el seucontext històric i resumiu les condicions de vida al’Espanya de postguerra (1939-1950).
 4. Exposeu breument les característiques polítiques i econòmiques d’Espanya entre 1939 i 1959.

 

• Observeu les dades del quadre següent, extretes d'un diari oficial de Terrassa el dia 25 de gener de 1945 i calculeu la quantitat que corresponia per habitant i dia de cincs aliments que considereu bàsics (Terrassa tenia l'any 1944, 47.000 habitants)

                        Productes consumits pels terrassencs en el   transcurs de l'any 1944, segons dades oficials*
                                               Kg.                              dotzenes                      llitres
farina                           2648600                      ous      320000                   llet 2000000
oli                                567470                                                                   vi  3900000
carns i greixos             1100000                                                              licors 240000
peix                             560000            
volateria                       218000            
patates                        2300000                      
purés                           29324              
sabó                           129182            
pasta de sopa              24737              
codony                        10068              
fruites                          2000000                      
arròs                            112118            
mongetes                       85577              
bacallà                         10503              
cafè                              32372              
sucre                           313788            
moniatos                    150000            
hortalisses                   1825000                      
xocolata                      59325

                                          *Aquestes dades oficials  corresponen als aliments sotmesos a racionament.

Comenteu altres possibles vies per aconseguir queviures i analitzeu les causes i les conseqüències de tot això.

 


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

         Algunos historiadores afirman que la emigración de andaluces, murcianos, extremeños y gallegos a Cataluña en los años cincuenta fue una operación diseñada por Franco para diluir la esencia del catalanismo.
           Pero, ciertamente, la causa de aquella dolorosa emigración no fue debida a malévolos planes de Franco, sino a la transformación de una sociedad rural en industrial, a la pobreza de determinadas regiones, a la ausencia de medios que garantizasen en aquellas regiones un futuro esperanzador para los hijos y a la pujanza de la industria en Cataluña, Euskadi y Madrid- pues también hacia allí se dirigió la emigración.
           Antes de que Franco instigase aquella emigración, se perseguía y se prohibía la emigración a cuantas personas venían a Cataluña sin contratar previamente con un contrato de trabajo. De esta forma, la policía y la guardia Civil controlaban la llegada de los trenes, y se confinaban en el estadio de Montjüic a los inmigrantes que no acreditasen tener asegurado un puesto de trabajo.
           Aquellos inmigrantes confinados en el estadio, vallado como un auténtico campo de refugiados -se denominaba "misiones"-, eran devueltos a sus lugares de origen, a semejanza de lo que acontece con los emigrantes ilegales del norte de Àfrica.

                                                        Mª Consolación Meya, en Cartas de los lectores. LA VANGUARDIA, 12 diciembre 1999

 1. Comenteu el primer paràgraf.
 2. Quina postura planteja l'autora del text davant aquest interpretació? .
 3. Penseu alguna hipòtesi explicativa del control de l'inmmigració a Catalunya.
 4. Quins factors va ajudar al moderat creixement econòmic de la dècada dels 50?.
 5. Quines conseqüències econòmiques i socials  immediates va tenir aquest creixement?.

 

• Llegiu els documents següents i responeu les qüestions. Observeu el vídeo sobre la situació de la dona durant la dictadura i comenteu-lo.

Text 1
            Tenéis que daros cuenta de que a las camaradas de las Secciones Femeninas hay que formarlas y enseñarles nuestra doctrina sin apartarlas para nada de la misión colosal que, como mujeres, tienen en la vida. El verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar  familias con una base exacta de austeridad y de alegría en donde se fomente todo lo tradicional (...).
           Así pues, (...) lo que no haremos nunca es ponerlas en competencia con los hombres, porque jamás llegarán a igualarlos y en cambio pierden toda la elegancia y toda la gracia indispensable para la convivencia. Y ya veréis cómo estas mujeres, formadas así son útiles en la Familia, en el Municipio y en el Sindicato.           
                                                                                           Discurso de PILAR PRIMO DE RIVERA, 15 enero 1938.


Text 2  
            La nefanda labor de la república, que atacó cuanto era español y era cristiano con perniciosas influencias extranjeras, borró de un plumazo en el Código Penal el delito de adulterio que, en el orden jurídico y en el sentido ético, fue tanto como sancionar la deslealtad y el agravio al honor en el infiel y dejar en completa indefensión al ofendido. Tamaña atrocidad creó una impunidad nefasta. A corregir estos deletéreos efectos como a enderezar tantas anomalías en tantos otros órdenes pisoteados por aquel régimen, viene esa sabia, prudente, justa y cristiana Ley de la Presidencia restableciendo en nuestro Código Penal la figura del disolvente delito.
                                                                                                            LA VANGUARDIA, 15 de junio de 1942
Text 3
              La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera  simular, o disimular, no es más que un continuo deseo de encontrar a quien someterse.                                 
                                                                                        Revista Medina, de ls Sección femenina, 13 de agosto de 1944

Text 4             
               La posición de la mujer española está hoy  como en la Edad Media. Franco le arrebató los derechos civiles y la mujer española no puede tener propiedades ni incluso, cuando muere el marido, heredarle, ya que la herencia pasa a los hijos varones o al pariente varón más próximo. No puede frecuentar los sitios públicos en compañía de un hombre, si no es su marido y, después, cuando está casada, el marido la saca raramente del hogar. Tampoco puede tener empleos públicos y, aunque no sé si existe alguna ley contra ello, yo todavía no he visto a ninguna mujer en España conduciendo automóviles.
                                                                      Corresponsal a Madrid del diari The New York Port ,  1945

 

 1. Quin és el paper fonamental de la dona segons els textos?
 2. Identifica la ideologia de Pilar Primo de Rivera. Raona la resposta.
 3. Identifica els valors morals presents als  textos..        
 4. Que establia la Llei de la Presidència a que es refereix el text 3?.
 5. Què era l'adulteri en l'Espanya franquista?

 

 

• Llegiu i comenteu els textos 1,2,3 i 4 següents:

Text 1
   La pau és amb nosaltres, catalans. Portem la pau fecunda, la pau aquella que omple els camps de blat. El martell i la falc tornaran a ésser no més aquelles nobles eines de treball que els traidors ens prengueren per triturar cranis i segar les vides dels nostres germans. El nostre moviment porta la cuïssor magnífica del foc, i el ritme de l'enclusa, i la plenitud de l'espiga. El nostre moviment n'és de treball i de pau ben guanyada.
L'Espanya de Franco -obrers, homes de mar i camperols- us porta un estatut de treball. El fur del treball diu, categòricament: TOTS ELS ESPANYOLS TENEN DRET AL TREBALL. LA SATISFACCIÓ D'AQUEST DRET ES LA MISSIÓ PRIMORDIAL DE L'ESTAT.
            Treballadors de Catalunya, l'Espanya de Franco no és l'Espanya que us han explicat. Tot aquell que se senti prou jove i no temi la fecunda era de treball honrat que s'acosta, que s'aplegui sota les nostres banderes.
Catalans: Farem una pàtria nova. I ens l'hem d guanyar joiosament, amb la suor dels nostres fronts.
                        ¡VISCA FRANCO! ¡ARRIBA ESPANYA!
                                                                                                                   Full volant de gener de 1939

Text 2
   En el  pueblo  de  Cornellá de Llobregat,  a las veintitrés horas  del dia dieciocho de  enero de  mil novecientos  treinta y nueve, Tercer Año Triunfal, se han reunido en la Sala de Actos de este Ayuntamiento los componentes de Falange Española, bajo la presidencia del  Comandante Militar  de este pueblo  Miguel Sánchez Coronado, Jefe  del  Destacamento  de  la  Guardia  Civil y Policia Militar del Ejército.
            Seguidamente  la  Presidencia  declaró  abierta  la sesión, dirigiendo la  palabra a los reunidos  poniéndoles  de manifiesto qué había realizado el Gobierno Nacional de  España   para  combatir  al  Ejército Rojo que  con sus teorías  asolaba el país,  y demostrando la  obligación que tenía cada uno de por sí y todos en  general de contribuir a la pacificación de los espíritus y al  resurgimiento  de  España.                                                 
                                      Dado en Cornellá de Llobregat a 18 de  febrero de  1939. III Año Triunfal.


Text 3
DON LORENZO MARIGO POBLET, Alcalde de Cornellá de Llobregat,
HAGO SABER QUE:
      1.  Todos los habitantes de  la localidad  saludarán con el brazo en alto al Sr.  Alcalde y Jefe Local de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS tanto a su paso por  la vía pública como al entrar a su despacho oficial.
      2.  Todos los españoles saludarán en posición de firmes a la bandera Nacional.
     3.  Por ser  los  saludos  citados  demostración  del nuevo espíritu de disciplina españolista que anima a todos a cooperar a la  obra  del Glorioso  Movimiento  Nacional,  serán considerados malos  españoles  y  denunciados  como  tales  a  las Autoridades Militares,  todos aquéllos que dejaren de cumplir lo dispuesto en el presente Bando.
                                      Dado en Cornellá de Llobregat a 25  de  febrero de  1939. III Año Triunfal.


Text 4  
Nosotros, los subordinados, no tenemos más misión que obedecer. Debemos obedecer sin discutir. Quien  manda sabe lo que hacer y por qué lo hace... Los españoles tenemos la obligación de acostumbrarnos a la santa obediencia...¿Y...quién juzga al que tiene el máximo poder?. Dios y la Historia. A uno y a otra dará cuenta. Lo demás no es de nuestra incumbencia. (...) .
   (...) No es posible luchar con los otros hombres si se carece de fuerza y de salud. La vida es una guerra; todos los hombres somos soldados. (...) Los excitantes como el café, el tabaco, el alcohol, los periódicos, la política, el cine y el lujo, minan y gastan sin cesar nuestro organismo.

                                                                                                             H.S.R.: Así quiero ser, El niño del nuevo Estado


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

            Por infracción de las disposiciones dictadas por el Gobierno Civil respecto a la redacción de rótulos en el idioma nacional, han sido impuestas diversas sanciones pecuniarias a varios establecimientos de esta ciudad. Esta disposición afecta igualmente a todo tipo de documentos mercantiles.    

                                                                                                                                  LA VANGUADIA, 7 de octubre de 1939
1)Qui havia dictat les ordres que feia complir el governador civil?
2) Per què creus que es va prohibir la utilització pública del català?.
3) Quin arguments s'utilitzen per justificar la prohibició del català?.

 

•Comenteu la fotografia següent:

fotografia de Franco bajo palio

 


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

            España es UNA, GRANDE Y LIBRE. UNA porque España no tiene más que una voluntad, una doctrina, una obediencia y un Caudillo. GRANDE, porque se va a extender nuestro imperio espiritual por todos los pueblos hispánicos y por Africa "donde está nuestra natural expansión". Y es LIBRE, "porque no está esclavizada a los estados capitalistas judaicos".
                                                                                                                                  Lección  de un libro de Historia
1. Comenteu la concepció de l'Estat que es desprén d'aquest  llibre de text.
2. Expliqueu  com va afectar a l'Ensenyament el triomf militar.     

 

 


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:                                                 

            Pedro Molist de Ebas, de cincuenta y tres años, casado, labrador, vecino de Cornellá habitante en la calle de Roque Bacia, nº 23 de la expresada población, provisto de la correspondiente cédula personal que exhibe para tomarse nota y serme devuelta, al juzgado comparezco y digo:
Que en dos de enero del corriente año mi hijo Pedro Molist  Brau, obligado a servir al Gobierno Rojo, y sin posibilidad alguna de pasar a la zona nacional, hubo de entrar en combate en el Frente del Segre, en virtud de cuya acción resultó muerto según se probará en su día, pues así lo aseguran testigos presenciales (...)
            Y digo que no le fue posible pasarse a la zona nacional porque en realidad Pedro Molist  Brau era entusiásticamente afecto a la Gloriosa Cruzada Salvadora de España, como lo demuestra por los tres documentos que se acompañan librados por el Ayuntamiento de Cornellá, del cura regente de aquella parroquia y Falange de la repetida localidad: todos ellos afirmativo de su conducta político-social afecta al Movimiento Nacional y de su honradez acrisolada.
            En su consecuencia, he de solicitar del juzgado, de acuerdo al Decreto nº 67, de ocho de noviembre de 1936 y orden del 10 del mismo la incoación del oportuno expediente de desaparición del referido Pedro Molist  Brauy previos los trámites correspondientes, oara los cuales ofrezco información testificial se sirva acordar se proceda a la inscripción de defunción en la sección correspondiente del Registro civil de Cornellá de Llobregat, teniendo en cuenta  la adhesión de desaparecido al Glorioso Movimiento Salvador de la Patria de acuerdo al reciente decreto sobre la inscripción en el acto de aquellos desaparecidos adictos al expresado Movimiento.
Por todo lo cual
AL JUZGADO SUPLICO se sirva tener por presentado este escrito (...)
                                                                                 San Feliu de Llobregat, 2 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
Fons del Jutgat de Primera Instància i Instrucción nº 1 de S. Feliu de Llobregat. Expedients d'inscripcions al Registre Civil de desapareguts durant la Guerra Civil.
1. Quin és l'objectiu d'aquesta instància?
2. Penseu alguna possible hipòtesi explicativa.

 


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

             RESULTANDO:   que en 25 de octubre se le formuló pliego de cargos, contestando en término legal,  en que se le acusaba de que no ha profesado la religión Católica; ha hecho propaganda en contra de ella; de que en la escuela ha hecho acentuada labor catalanista y dado las lecciones en catalán; ha envenenado las conciencias de los niños con las ideas marxistas y librepensadoraas que inculcaba, enseñando la negación de Dios; de que ha militado en el Partido Socialista Unificado de Cataluña y en la UGT; de que se pasó voluntariamente de escuelas nacionales a las de la Generalidad; y de que ha ensalzado los triunfos del Ejército Rojo, cuyos partes de guerra leían en la escuela (...)
            CONSIDERANDO: Que la gravedad de los cargos inhabilita a este maestro para educar a la juventud de la Nueva España (...)
La comisión acordó por unanimidad la SEPARACION del servicio y su BAJA.
                                                      Acta de la Comisión Depuradora del Magisterio de la provincia de Barcelona (1939-40)
1. Resumiu el text i situeu-lo en el context històric.
2. Analitzeu per què es van fer aquests procesos depuradors.

 

el Nihil Obstat de la censura d'un llibre


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:

              Por decreto del jefe del Estado se constituyen las Cortes Españolas
            A las tres y media de la tarde de hoy, han quedado constituidas las Cortes españolas establecidas por decreto del Jefe del Estado. Casi todos los procuradores vestían uniforme de FET de ls JONS, los militares el suyo peculiar y algunos otros vestían de chaqué. Seguidamente, comenzó el juramento de los procuradores sobre los santos Evangelios (...) siguiendo la fórmula del juramento. Era ésta: "¿En nombre de Dios sobre los santos Evangelios, juráis desempeñar el cargo de procurador de las Cortes con la más exacta fidelidad al Jefe del Estado y generalísimo de nuestros gloriosos ejércitos, en los principios que forman el régimen de la nación, en servicio siempre de los destinos sagrados de la patria?". Los procuradores, con la mano derecha sobre los Evangelios, contestaban: "Si, juro" y el presidente respondía: "Si así lo hicieres, Dios os lo premie, y si no, os lo demande".
            En la sesión constitutiva se alzó la voz del jefe del Estado en un magistral discurso que era a la vez lección y profecía, crítica del pasado y precisión clarividente del futuro. (...) Señaló el caudillo la amenaza del comunismo ruso, cuyo objetivo es la destrucción de la civilización occidental. (...)
                                                                      LA VANGUARDIA, 17 de marzo  de 1943
1. Quines funcions tenien les Corts?
2. Com es deien els que  formaven part d'aquest organisme?. Com havien estat escollits?.
3. Què és un Decret-LLei?, ¿Qui podia promulgar-ne?.
4. Com es deia el codi legislatiu que garantitzava els drets dels ciutadans?.


•Llegiu el text següent i responeu les qüestions:
Irún.- En la frontera de Valcarlos se ha producido un intento de infiltración de comunistas españoles. Parece que los núcleos estaban formados por lo que los rojos llaman "Brigadas guerrilleras armadas". Al encontrarse con fuerzas españolas han tenido más de cien muertos, siendo perseguidos hasta la frontera, donde muchos han abandonado sus armas para poder huir mejor. Pasan del centenar los prisioneros.                                                            
                                                                                                                 LA VANGUARDIA, 22 de octubre  de 1944
1. Situeu el text en el context històric nacional i internacional. Amb quina nom es coneixien aquests guerrillers?.
2. Feu un resum de l'evolució de l'oposició interior i exterior fins el 1959.

 

•• (Examen de selectivitat). Responda al tema La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
“Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de la Nación:
Por cuanto las Cortes españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del Estado, según la ley de su creación, han elaborado el Fuero de los Españoles, texto fundamental definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías;
Vengo a disponer:
[…] Art. 2. Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las leyes. […]
Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.
Art. 33. El ejercicio de los derechos que se recorren en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España [...]”.
                                                                                                             Fuero de los Españoles, BOE, 18 de julio de 1945
Documento 2:
“La democracia, que bien entendida es el más preciado legado civilizador de la cultura occidental, aparece en cada época ligada a las circunstancias concretas que se resuelven en fórmulas políticas y varias a lo largo de la historia. No hay democracia sin bienestar; no existe verdadera libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de las necesidades morales y materiales; no hay representación auténtica sin verdadera ciudadanía. […]
Los partidos no son un elemento esencial y permanente sin los cuales la democracia pueda realizarse. A lo largo de la historia ha habido muchas experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políticos, que son, sin embargo, un experimento relativamente reciente, que nace de la crisis y de la descomposición de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional.
Desde el momento en que los partidos se convierten en plataformas para la lucha de clases y en desintegradores de la unidad nacional, los partidos políticos no son una solución constructiva ni tolerable, para abrir la vida española a una democracia auténtica, ordenada y eficaz. Pero la exclusión de los partidos políticos en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis crítico de las soluciones de gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que constituyen
a perfeccionar la marcha de la comunidad”.
                                                                                                   Discurso de Franco ante las Cortes, 22 de noviembre de 1966

Fuente: Universidades de Andalucía. Prueba de acceso a la universidad. Curso 2010-2011

 

•• (Examen Selectivitat 2014):

                                                                  Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947

Artículo 1. España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.
Artículo 2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde.
[…]
Artículo 6. En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes.
[…]
Artículo 9. Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional. El mismo juramento habrá de prestar el sucesor después de cumplir la edad de treinta años.
                                                                                                 Font: Boletín Oficial del Estado (26 juliol 1947).


Pregunta 1
a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts]
b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts]
c) Comenteu breument el contingut de TRES dels articles que conté la font. [1 punt]
Pregunta 2
Contesteu UNA de les dues qüestions següents:
a) Expliqueu el règim franquista des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins a la mort del dictador. Esmenteu-ne exclusivament els aspectes polítics. [2,5 punts]
b) Expliqueu el règim franquista des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Esmenteu-ne exclusivament els aspectes polítics. [2,5 punts]

En acabar, podeu consultar la correcció.

 

 

• Comenteu el document següent:

 

LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, Art. 6 (1967)


El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos (…); vela por la conservación del orden público (…); en su nombre se administra la justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y honores (…).

"Il.lustració"

                                                           
• Comenteu el text següent sobre la vaga de tramvies de 1951:
             El gobernador civil, el Sr. Baeza Alegría, ha declarado: "Los sucesos de hoy tienen un claro origen: se trata de un intento evidente de inspiración comunista. Su motivación es clara, alterar un orden y una paz conseguidos con tanto esfuerzo". 
                                                                                                                                               13 de marzo de 1951        

 

• Llegiu els documents següents:

Document 1                                      El guerrillero Francisco Rey recuerda el movimiento de los años 40:
"Allí donde había hombres perseguidos que se vieron en la necesidad de huir, huyeron antes de caer de nuevo en la cadena o ante un pelotón de ejecución. Marcharon así al monte hombres de todas las tendencias, socialistas, anarquistas, algunos católicos y, sobre todo, numerosos militantes comunistas (...).
Al principio nuestras acciones tenían un carácter casi exclusivamente de forajidos que se mueven organizadamente buscando puntos de apoyo, hablando con las gentes de la necesidad de crear el movimiento guerrillero. Éramos los forajidos, los escapados, como nos llamaba el pueblo. En esa época, en el momento más agudo de la represión franquista, tuvimos siempre el apoyo abnegado, silencioso e incondicional del pueblo.
Aquellos hombres que en las aldeas nos ayudaban sabían perfectamente a lo que se exponían y, sin embargo, no vacilaban en acogernos ".

Document 2                       "Estos potentes gritos, lanzados por cientos de valientes pechos juveniles, atronaban las calles céntricas de la capital. Una prueba patente de la debilidad del gobierno es que no se atrevió a utilizar a la policía armada para reprimir la manifestación. La fuerza pública había recibido instruccións de retirarse (...). Al pasar la manifestación delante del Ministerio de Gobernación, recrudeciéronse los gritos de los estudiantes contra la Falange y contra el régimen. El público acogía la manifestación con un gran alborozo, con signos emocionantes de simpatía. Los estudiantes antifranquistas fueron dueños ese día de las calles céntricas de la capital durante cerca de una hora. El tráfico fue paralizado por completo en la calle de Alcalá ".
                                        Noticia recogida en Mundo Obrero de una manifestación de estudiantes en Madrid (1956)

 

Document 3                     El líder sindical Marcelino Camacho recuerda los orígenes de las Comisiones Obreras (CC.OO.):
  "A caballo entre 1956 y 1957 surgió y desapareció, en un plazo breve, una comisión en la mina asturiana Lana Camocha, para defender una asignación de carbón a los mineros (...).Otras funcionaron en diversos lugares como Euskadi, Cataluña,Valencia, Andalucía,etc., siempre de forma fugaz y variada composición (...).
En Madrid se inició una nueva fase de Comisiones Obreras que se caracterizó por el carácter permanente de esas comisiones elegidas en asambleas (...). habíamos decidido servirnos de la Escuela Sindical de Enlaces (...) como un medio para conocernos y extender nuestros contactos sobre todo en las grandes empresas del metal ".    
                                               

Anar a El període 1960-1970 L'època del desarrollisme

 

Tornar a l'Index de Segon de Batxillerat                                                   Tornar a l'Index General