ITINERARI Nº1
COMA D'INFERN - VILAJUÏGA
Descripció de l'itinerari:

   S'ha d'entrar dins el poble de Vilajuïga i agafar la carretera que puja a Sant Pere de Rodes. En aquesta zona podrem visitar una concentració de 5 dòlmens: Vinya del Rei, Garrollà, Talaia, Les Ruïnes i La Carena. A poc de sortir del poble , es troba el desviament cap a la dreta. El recorregut es pot fer durant un matí. En aquesta mateixa zona hi ha la possibilitat de visitar d'altres dòlmens que, per trobar-se aïllats, faciliten la seva visita ( Vinyes Mortes I, Puig Margall, Creu Blanca o La Pallera), tots ells molt propers a la carretera que puja al monestir. Aquesta darrera opció, és idònia, en el cas de què el tema central de la sortida sigui el monestir de Sant Pere de Rodes i per acabar d'aprofitar el dia, es decideixi d' acostar-se a visitar algun sepulcre megalític. 

  En qualsevol cas, es fa necessari dur un calçat adequat per a caminar per senders de muntanya i roba impermeable, en previsió de mal temps. Un bon programa consistiria en esmorzar al dolmen Vinya del Rei i dinar a Les Ruïnes. Si es vol facilitar l'itinerari, es pot començar a l'inrevés i d'aquesta manera, es realitza sempre en sentit descendent.


 
LA CARENA (1)
Situat en el punt més alt de la  carena que porta el mateix nom. La seva planta és sensiblement rectangular, i té 3 m. de llarg per 1'60 m. d'amplada. Té una secció transversal en forma de trapezi i la llosa del fons , d'1'30 m. d'amplada i 1'20 m. d'alçada, deixa un espai obert  entre aquesta i l'única pedra en peu que sosté la coberta per la part sud. Aquesta pedra té 1'20 m. de llarg i 1'20 m. d'alçada. Dues pedres més formaven aquest costat, la una es troba trencada i l'altra al terra.
Dues lloses formaven la coberta : una està situada al seu lloc i mesura 2'70 m. de llarg per 2'20 d'ample  i , una altra d' 1'70 m. per 0'90 m., que avui és a terra sostinguda en un dels  costats.

 
LES RUÏNES  (2)
A uns 100 m. de l'anterior. Està orientat vers el SW , i la seva cambra té una forma rectangular de 2'70 m. de llarg per 1'35 m. d'ample, amb una alçada d' 1'65 m. Sis lloses sostenien la seva coberta, que consta de 2 grans lloses. Una de posterior de 2'35 m. per 2'10 m., i l'anterior de 2'25 m. per 2'30 m. les lloses verticals mesuren : 1'30 m. per 1'65 m. (fons), 1'70 m. per 1'40 m. i 1'20 per 1'65 m. (costat dret) i 1 m. per 1'65 , 0'95 m. per 1'35 m. d'alçada. Una tercera llosa , es troba caiguda  a l'interior i mesura 1'50 m. de llarg per 0'50 m. d'ample (costat esquerra).

 
LA TALAIA (3)
Es troba situat en un petit turó denominat " de la Talaia", que domina tota la plana de l'Empordà. La seva tipologia  correspon a la galeria catalana. Les seves parets formen una cambra trapezoïdal que mesura 1'50 m. d'ample, 3'50 m. i 1'10 m. d'alçada. Es troba orientat cap a l'Oest. El fons està format per una llosa d' 1'60 m. per 1'10 m. , amb una obertura semblant a la trobada a La Carena. A la dreta trobem tres lloses de 1'90 ,0'80 i 1'40 m. de llargada per 1'18 m. d'alçada. A l'esquerra hi havia 3 lloses de 1'60 ,0'95 i 1'10 m. per 1'18 m. d'alçada. La coberta estava formada per 2 lloses : 1 de 2'50 m. de llarg per 2'60 m. d'ample i l'altre caiguda davant del dolmen. 

 
GARROLLÀ (4)
Té una forma quasibé rectangular i es troba orientat al SW.
La cambra mesura 1'90 m. d'ample per 2'65 m. de llarg. La paret del fons mesura 1'90 m. d'amplada per 1'65 m. d' alçada. La paret dreta està formada per dues lloses: de 1'80 m. per 1'65  i 0'90 per 1'20 m de llargada i alçada respectivament. La coberta està formada per una llosa de 3'48 m de llarg per 3m. d'ample.

 
 
VINYA DEL REI (5)
Es troba situat a uns 3'5 Km del nucli de la població. Té una doble cavitat de forma trapezoïdal que mesura 2'20 m. d'amplada per 2'80 m. de llargada. Esta format per cinc grans lloses i posseeix una avant cambra. La llosa del fons té 2'20 m. d'amplada per 1'80 m. d'alçada. La paret dreta té 2 lloses : una de 2'30 m. de llargada i l'altra d' 1'20 m de llargada .A la paret esquerra, també té dues lloses de 2'60 m. i 1'60 m. de llargada .L'alçada de les lloses oscil·la entre 1'60 i 1'80 m. La coberta està formada per una llosa
que mesura 4'05 m. de llargada per 2'60 m. d'amplada. es pot considerar un sepulcre ric en troballes arqueològiques , formades per restes de ceràmiques, micròlits geomètrics, destrals de pedra i ganivets de sílex.