2) SORTIDA -TREBALL DE CAMP 

 
 
 
 
Consulta els itineraris !

A)  SELECCIÓ DEL LLOC.
============================================
Itinerari  I - Coma d'Infern- Vilajuïga
============================================
Itinerari  II -  Roses
============================================
Itinerari III - Capmany
============================================
B) TREBALL DEL MESTRE.
1) Comentari del relleu de la zona.
2) Explicació de les espècies vegetals més importants.
3)  Explicació i situació dels nuclis de poblament propers.
C) TREBALL DE L'ALUMNE.
1) Recollida de mostres de vegetació de la zona.
2) Mesura de les lloses i presa d'apunts del sepulcre o   menhir.
3) Omplir una fitxa de Treball de Camp per cadascun dels megàlits. Mira'n l'exemple--> Fitxa de treball de Camp
4)  Exercicis d'orientació (punts cardinals) i d'observació directa del relleu (plana, serres, poblacions), el temps atmosfèric, el tipus d'hàbitat de la zona. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Activitats complementàries bàsiques

- Introducció al mètode històric.

- Estudi del paisatge (esquema).


 
 
 

Proposta didàctica

  Després 
Sortida

 
 
 
 
 
 
 
 
Model de Fitxa
Fitxa de Treball de Camp (Megalitisme)
Nom :                                              Dibuix: 
Situació:
Orientació:
Nº de Lloses:
Mesures :
Estat : 


                                                                                                                                                               Inici