ITINERARI Nº 2
   ROSES
Descripció de l'itinerari:

En primer lloc , cal entrar a Roses i des de l'interior de la població, agafar la carretera que porta a Cala Montjoi. Una vegada en aquesta, cal anar fins al primer coll abans d'arribar al Mas Marès. La concentració megalítica, formada pels dòlmens La Creu d'en Cobertella, La Casa Cremada, El Llit de la Generala i el Turó de L'Home i dos menhirs de recent descoberta (1996,1998), també denominats de La Casa Cremada I, II. Quasibé tot el camí és pla i ben senyalitzat i net. De molt fàcil accés i gens dificultós. Els sepulcres i el menhirs que el composen, són fàcilment localitzables. La durada de l'excursió, es pot calcular al voltant de les 4 hores, a un ritme no massa ràpid.
Aprofitant l'itinerari, es pot visitar l'esglesiola de La Casa Cremada, edifici altmedieval construït basant-se en l'aparell "opus spicatum". 
CREU D'EN COBERTELLA (1)
Es troba prop de la carretera a Montjoi a uns 2 Km. de Roses, abans d'arribar al Mas Marès. Conserva una cambra formada per 5 lloses de grans dimensions i l'inici del corredor amb 2 lloses i  la coberta corresponent Hi ha dues lloses a mena de porta que senyalen l'entrada del megàlit. Està orientat al SW i és de gneis. La coberta mesura 5'65 m. de llarg per 4'10 m. d'ample. En les excavacions que s'hi realitzaren s'hi trobaren abundants restes ceràmiques i ossos d'èpoques posteriors . Es tracta d'un típic sepulcre de corredor de grans dimensions.

 
 
 
 
MENHIR CASA CREMADA II (2)
Fou localitzat pel gener de 1998 per un geòleg, i posteriorment aixecat en el decurs d'una festa popular pels membres del GESEART el gener de 1999. La seva orientació N-S és de 0-180º. Té una forma d'estela amb secció triangular. Té la base truncada i el material , és el gneis. Mesura 2'35 m. d'alçada, 0'75 m. d'amplada i 0'33 m. de gruix. Amb molta seguretat fou construït durant el Neolític mitjà ple. 

 
 
 
 
CASA CREMADA (3)
Destruït. Es tracta de les restes molt malmeses d'una cista amb túmul. Resten dempeus els vestigis de dues lloses que constituïen el suport de la coberta, que sobresurten uns 80 cm. del terra.

 
 
 
MENHIR  CASA CREMADA (4)
Té forma estel.liforme, i les seves mesures  són 2'90 m. d'alçada, 1'05 m. d'amplada i 0'39 m. de gruix màxim. Fou localitzat el mes de novembre de 1996 per uns veïns de Roses que el trobaren a terra. Posteriorment , el maig de 1997, fou aixecat pel GESEART en el transcurs d'una festa popular. Té la peculiaritat de ser l'únic menhir localitzat a la zona, fins que fou trobat el seu homònim.

 
 
 
LLIT DE LA GENERALA (5)
Es troba molt pròxim del D. Cap de L'Home. Es troba inclinat en la part posterior de la seva coberta i està orientat cap al Nord. La seva planta té forma trapezoïdal i la delimiten quatre lloses: les dues del fons tenen 1 m., i 0'80 m.de llarg respectivament , i 1'30 m. d'alt. Les parets dels costats estan formades per lloses 1'20 m. d'ample i 1'60 m d'alt i 1'10 m. d'ample i 1'60 m.d'alt. La coberta està formada per una gran llosa de 2'40 m.de llarg per 2'20 m. d'ample. 

 
 
 
CAP DE L'HOME (6)
Es troba en el terme municipal de Roses. La seva cambra té una forma trapezial, quasibé rectangular d' 1'28 m. d'amplada per 1'85 m. de llargada. Constitueix la paret de fons una llosa de 1'07 m. d'amplada per 1'40 m. d'alçada. La paret sud està formada per dues lloses d' 1'15 m. i 1'30 m.A la paret nord , hi ha una llosa que medeix 1'60 m. de llarg  ,i estava en perill de caure. El material emprat en la seva construcció és el gneis. Fou excavat l'any 1946 i s'hi trobaren bocins de terrissa a mà, peces de collar i fulles de sílex. Està datat pels volts del 3200-3000 aC.