3) ACTIVITATS DESPRÉS DE LA SORTIDA
Després de la sortida, es fa necessària  una fase de reflexió i repàs dels conceptes assolits, així com de classificació, anàlisi i  interpretació de les dades i material recollits. 
ACTIVITATS A CLASSE
  • Comparació i localització dels croquis de situació i relleu amb ajuda de mapes.
  • Identificació i confecció de fitxes d'herbari de les mostres de vegetació  obtingudes durant l'excursió. (Consulta la pàgina)
  • Anàlisi i classificació de les dades dels megàlits obtingudes durant la sortida. 
  • Representació de les dades en una gràfica. 
  • Confecció del diari de la sortida.
  • Elaboració d'una tira de còmic representant la construcció d'un dolmen.
  • Confecció d'una maqueta d'un sepulcre megalític amb fang.
  • Connexió de les dades i coneixements obtinguts i  l'estudiat a classe, amb l'ajuda del mestre, materials de consulta, llibres de text, etc...,concretat en un treball      monogràfic.
  • Confecció d'un mural on restin exposats els coneixements adquirits sobre la temàtica tractada. 
  • Exposició dels treballs a classe.

 

Treball de Camp

Qüestionari
Megalitisme