COMPETÈNCIA EMOCIONAL I SOCIAL, CONVIVÈNCIA

web de recursos, experiències, materials, aplicacions, consultori...

del programa del Manuel Segura i Margarita Arcas

agenda
. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

 

VIII TROBADA PEDAGOGICA
Competencia social: pensar, emocionar-se i conviura.
4 de setembre de 2003. Centre Cultural la Bovila. L'Hospitalet de Llobregat

Programa
9:00 - 9:30 Lliurament de documentacio i acreditacio
9:30 - 9:45 Presentacio de la Trobada Pedagogica
9:45 - 11:15 Presentacio simultania d'experiencies educatives (inf- prim, sec)
11:15 - 11:45 Pausa
11:45 - 12 Presentacio PFZ de l'Hospitalet de Llobregat. Curs 2001-2002
12 - 13:45 Conferencia: Competencia social: pensar, emocionar-se i conviura. Debat