COMPETÈNCIA EMOCIONAL I SOCIAL, CONVIVÈNCIA

web de recursos, experiències, materials, aplicacions, consultori...

del programa del Manuel Segura i Margarita Arcas

consultori
. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

En aquest espai podràs formular consultes, fer propostes suggeriments, i tot el que vulguis.

Aquestes aportacions les farem arribar al Senyor Manuel Segura, que les contestarà o comentarà.

 

Totes les aportacions i les respostes les trobaràs en llegir consultes.