Procés Tecnològic

Tenim una necessitat i posem en marxa tot un procés tecnològic per tal de satisfer aquesta necessitat.


El procés tecnològic consta de tres fases:

Quedarà escrit el projecte a la MEMÒRIA O INFORME DEL PROJECTE