1. L’HEGEMONIA ESPANYOLA

 

La mentalitat i l'esperit renaixentistes també van influir en l'organització dels territoris i del poder polític.  De fet, molts dels Estats actuals es van originar a la fi de l'Edat Mitjana.

 

1.1. Un únic poder: el rei  

 

Al llarg de l'època medieval les monarquies estaven dividides en nombrosos dominis territorials governats per grans nobles que administraven justícia, cobraven impostos, disposaven d’exèrcits personals i eren senyors dels seus habitants.  Per tant, la noblesa havia arrabassat al rei una bona part del poder polític.

 

A partir dels segles XIV i XV, el monarca va començar a recuperar parcel·les de poder abans dominades pels nobles i pels governs locals que les exercien en benefici propi, a fi d'imposar la seva autoritat sobre tots els súbdits i va iniciar un procés d'unificació territorial, de centralització i d'institucionalització.

 

A poc a poc, els reis van recuperar, entre altres funcions, el control sobre l'exèrcit i la guerra, el dret d'encunyar moneda, d'administrar justícia i de cobrar impostos.

 

Ben aviat, una bona part de les monarquies d'Europa va presentar uns trets semblants:

 

·        Es van crear òrgans de govern comuns per a tot el territori, encara que, com en el cas de la monarquia hispànica, també es van respectar les institucions pròpies de cadascun dels Estats que en formaven part.  Aquests òrgans, majoritàriament integrats per nobles, eren els Consells, que assessoraven el rei, i les Audiències i Cancelleries, que administraven la justícia.

 

·        Va començar a funcionar una nova burocràcia, formada per un cos de funcionaris molt preparats, encarregats d'administrar els assumptes d'Estat.

 

·        Es van establir exèrcits permanents, formats per soldats professionals amb un sou.  Aquests van substituir els exèrcits medievals, que només eren convocats en cas de guerra, i els exèrcits particulars dels senyors feudals.

 

·        Es va organitzar una important diplomàcia d'ambaixadors que representaven els interessos de les monarquies a les Corts estrangeres.

 

Per aconseguir-ho, es van haver d'enfrontar ais nobles més poderosos.  Ho van fer amb l'ajut dels burgesos de les ciutats, com ara els negociants i els comerciants, que se sentien perjudicats pels privilegis dels senyors.  A canvi del seu suport, els reis els van donar les facilitats que necessitaven per dur a terme els seus negocis amb més llibertat.

 

La monarquia feudal va donar pas a una monarquia més forta i centralitzada, en la qual tots els poders i tots els territoris estaven unificats sota l'autoritat del rei en un sol Estat: la monarquia autoritària.

 

Alguns exemples de monarques autoritaris són Joan II de Portugal, Enric ViI d'Anglaterra i Lluís Xi de Franca.  Van ser els primers a configurar el que serien els Estats moderns.

 

      Al segle xvi es van consolidar tres grans monarquies: l'espanyola, la francesa i l'anglesa.

·     A Espanya, els reis Carles V  i Felip II van consolidar una administració, una hisenda i un exèrcit propis, encara que els diversos territoris mantenien les seves institucions originals, les Corts.  Al començament del regnat de Carles V van esclatar revoltes a Espanya que demanaven més llibertat per a les ciutats; aquestes revoltes van rebre el nom de comunitats a Castella i germanies a València i Mallorca, i van ser sufocades pel monarca.

·     A França, els monarques Lluís XI  i Francesc I van unificar completament el territori i, per mitjà d'una administració molt desenvolupada i un exèrcit permanent, van establir una poderosa monarquia.

 

·     A  Anglaterra, el poder reial va assolir la seva màxima extensió amb Enric VIII i Elisabet I. El govern de tots dos monarques es va basar en una administració eficient i unes finances sanejades, independents del Parlament.

 

·     Diferencia d'aquests regnes, Alemanya i Itàlia van mantenir la disgregació política medieval fins al segle xix.

 

2. L'imperi de Carles V

 

2.1. Una gran extensió territorial

 

A la primera meitat del segle xvi l'emperador Carles V intenta crear un gran imperi europeu que inclogués tots els regnes del continent.

Per governar aquest gran imperi, Carles V nomenava un regent o virrei perquè el representes a cada territori era el cas del virrei d'Aragó o del regent als Països Baixos.

 

2.2. Les oposicions a I'Imperi

 

La idea imperial de Carles V va topar amb l'oposició de les fortes monarquies europees del segle xvi, especialment França, com també amb l'expansió del protestantisme i l’amenaça turca al Mediterrani.

 

·       Les guerres amb França van ser constants.  Els conflictes eren provocats pel desig dels monarques francesos i de l'emperador de controlar el ducat de Milà i el nord d’Itàlia.

·      La lluita contra els prínceps luterans va ser llarga.  L'emperador va desitjar sempre la solució pacífica de l'enfrontament entre Luter i l'Església catòlica, però no la va aconseguir.  Tot i que Carles V va aconseguir guanyar moltes batalles, al final va haver d'acceptar la pau d'Augsburg (1555), que consagrava la divisió religiosa.

·      La lluita contra l'Imperi otomà enfrontava els dos grans imperis del segle xvi.  En temps de Carles V els turcs otomans es van convertir en una gran potència, i van conquerir una gran part de l'Europa oriental i del Pròxim Orient.

 

 

El 1556 Carles V abdicà.  Conscient dels conflictes a que s'enfrontava l'imperi, va dividir el seu patrimoni el seu germà Ferran rebé el tron alemany, i el seu fill Felip (Felip II), Espanya i les seves possessions.

 

3. L’ÉPOCA DE FELIP II

 

Felip II va ser fonamentalment rei d'Espanya, però va conservar els territoris borgonyons i italians, i també les extenses possessions americanes i asiàtiques castellanes.

 

3.1. La monarquia espanyola de Felip II

 

Les possessions de Felip II (1556-1598) eren extenses i disperses i estaven disseminades per tot el planeta.

Felip II es va centrar sobretot en els problemes espanyols, al contrari del que havia fet Carles V. Felip II governava sobre tota la península Ibèrica, ja que el 1580 va ser coronat rei de Portugal.

 

3.2. Un país despoblat

 

Espanya era un dels països d'Europa amb menys població, malgrat la seva gran extensió.  Les guerres de la Reconquesta i l'emigració a Amèrica eren les causes de la despoblació del territori.

 

La societat espanyola continuava sent estamental:

 

·        Els estaments privilegiats eren la noblesa i l'Església.  Tots dos grups tenien una gran part de les terres, rebien rendes dels camperols i acaparaven quasi tots els càrrecs importants.

·        Els camperols continuaven sent la majoria de la població.

·        Els artesans i comerciants eren menys nombrosos que a d'altres zones d'Europa.

 

Només els camperols, els artesans i els comerciants pagaven impostos.  Els nobles i el clergat n'estaven exempts.

 

3.3. Una economia en crisi

 

Al principi del segle xvi l'economia espanyola va patir un període de creixement: 

 

o       Castella era la zona més rica en aquella època.

o       Va augmentar la producció agrícola.  El blat encara era el producte fonamental, ja que el pa era l'aliment més consumit.

o       L'artesania va créixer molt.  Destacaven les indústries de teixits de Segòvia i Toledo i les forges i drassanes de Biscaia.

o       El comerç, va viure la seva època d'esplendor.  Les fires castellanes, entre les quals destacava la de Medina del Campo, eren un dels principals llocs de trobada dels comerciants europeus.

o       la segona meitat de segle l'arribada d'una gran quantitat d'or i plata d’Amèrica va provocar un gran augment dels preus dels productes espanyols i l'economia va entrar en una crisi greu.

 

3.4. Els conflictes del regnat

 

Ø      La guerra contra els turcs

 

Els turcs s'havien convertit en una gran potència durant el regnat del sultà Solimú el Magnífic (1520-1566).  Les seves armades, i les dels seus aliats algerians, feien incursions freqüents per les costes mediterrànies i dificultaven el tràfic comercial espanyol i italià.  El 1565 els turcs van envair Malta i el 1570 van conquerir Xipre i Tunísia.

El Papat, Venecià i Espanya van firmar un tractat per organitzar una croada contra els turcs.  L'armada aliada, sota el comandament del germanastre de Felip II, Joan d'Àustria, va derrotar els otomans a la batalla de Llepant, que va marcar la fi de l'hegemonia turca al Mediterrani.

 

Ø      Les guerres de religió a França

 

La Reforma calvinista s'havia estès per una gran part de França, sobretot al sud.  La noblesa francesa estava dividida entre catòlics, capitanejats pel duc de Guisa, i calvinistes (anomenats a França hugonots), dirigits per Enric de Navarra.  Totes dues faccions es van enfrontar en vuit guerres, anomenades de religió, entre 1562 i 1594.  Felip II hi va intervenir a favor dels catòlics.

 

Ø      La revolta dels Països Baixos

 

També als Països Baixos espanyols el calvinisme havia fet grans progressos, sobretot al nord, la futura Holanda.  La política antiprotestant de Felip II va provocar una gran oposició.

El 1566, dirigits per Guillem d'Orange, els Països Baixos es van sublevar contra el domini espanyol.  Ni la mà dura del duc d'Alba, ni l'actitud més tolerant de Joan d'Àustria van poder solucionar el conflicte.  Finalment, Espanya va aconseguir el 1579 que el sud dels Països Baixos tornés a l’obediència espanyola, però Holanda se'n va separar definitivament, encara que Espanya no va reconèixer la seva independència fins el 1648.

 

La reina Elisabet I d'Anglaterra donava suport als protestants holandesos.  Felip II va enviar una gran flota contra Anglaterra, l'Armada Invencible, que va ser derrotada el 1588.

 

3.5. L’Armada Invencible

 

¨    Els enfrontaments hispanoanglesos

 

Felip II, pel seu matrimoni amb Maria Tudor, havia estat rei consort d'Anglaterra entre el 1554 i el 1558.

 

La successora de Maria Tudor, Elisabet I, va dur a terme una política religiosa protestant Felip II mai no va voler emprendre la invasió de l’illa, tal com molts li aconsellaven i com li demanaven els catòlics anglesos.  Els anys vuitanta del segle xvi, però, la reina anglesa va començar a donar suport decididament, amb diners i homes, ais holandeses.  A més, els pirates anglesos dificultaven el comerç espanyol a l’Atlàntic i fins i tot van atacar ciutats espanyoles i americanes; el 1585 Francis Drake va saquejar Vigo, Santo Domingo i Cartagena de Índies, i el 1587 va assaltar la ciutat de Cadis.

 

¨      Els preparatius de l'empresa d'Anglaterra

 

En aquest ambient d'hostilitat creixent es va anar forjant el projecte d'invasió, una cosa que al seu temps es va dir «l’empresa d'Anglaterra».

 

Molts consideraven que el projecte era difícil, i potser impossible, ja que els galions espanyols eren pesats i lents, i els canons tenien menys abast que els anglesos.

L'excessiu calat dels vaixells espanyols requeria ports profunds, escassos als Països Baixos espanyols, que havien de ser la base de l'operació.

 

No obstant això, Felip II, convençut de l'ajuda que Déu li oferiria, va ordenar els preparatius.  El duc de Medina Sidonia es va fer càrrec del comandament.

 

¨      El desastre de la Invencible

 

L'armada va partir de Lisboa el maig de 1588.  La formaven 130 vaixells, 8.000 mariners, 2.000 remers i prop de 20.000 soldats, als quals encara s'havien d'afegir a Flandes els que va proporcionar Alejandro Farnesio.

Enmig de tempestes van tenir lloc diversos enfrontaments al canal de la Mànega i al mar del Nord, en els quals es va demostrar la superioritat de l'artilleria anglesa.  Les restes de l'armada van tornar a Espanya costejant Anglaterra.  En aquesta tornada desordenada es van perdre molts vaixells i es van estavellar contra les costes angleses.  La derrota va tenir un fort impacte psicològic i va ser utilitzada propagandísticament per Anglaterra.  No obstant això, no va anular per complet el poder marítim espanyol i, de fet, els enfrontaments amb els anglesos van continuar fins a la mort del monarca espanyol.

 

4. L'expansió de l'economia europea

 

La recuperació econòmica de la segona meitat del segle XV va experimentar un gran impuls renovador amb els descobriments geogràfics.  Sota l'estímul del creixement de la població europea i de la demanda colonial, la producció agrària i la manufacturera van augmentar considerablement.  Però va ser sobretot en el terreny comercial i financer on l'economia va realitzar la seva expansió més notòria.

 

4.1. El gran impuls comercial i les noves rutes

 

Potser en cap altra època com al segle XVI, el tràfic comercial i el crèdit mercantil van experimentar una acceleració í un impuls tan importants.  Tanmateix, cal assenyalar que aquesta activitat comercial va afectar sobretot el tràfic marítim i internacional.  Les rutes per terra van créixer molt menys, i els mercats interiors van continuar pràcticament tancats, dins una economia en què l'autoabastament era el factor predominant.

 

L'expansió comercial del segle XVI es va realitzar en dues direccions.  Per un costat, els nous mercats colonials, l’abundància de metalls monedables (or i plata) i el progrés econòmic general d'Europa, van augmentar el volum dels negocis mercantils.  De l'altre, l'espai que abraçaven aquests negocis es va ampliar considerablement amb l'obertura de les noves rutes, basades en el comerç de metalls i d’espècies.  Per la ruta dels metalls, que des de les Antilles travessava l’Atlàntic en direcció a Sevilla, circulaven els galeons castellans, replets d'or i plata americana que quadruplicaven el volum de metalls preciosos europeus.  La ruta de les espècies sortia de les índies orientals i a través de l’Índic, vorejant les costes atlàntiques d’Àfrica, arribava fins a Lisboa, que es va convertir en el gran centre distribuïdor d’espècies.

 

Des de Sevilla i Lisboa, l'estímul comercial de les noves rutes es va estendre cap a la resta d'Europa.  En realitat, molts dels capitals invertits en els noliejaments eren genovesos, alemanys o flamencs, i gran part de les manufactures exportades a les colònies procedien dels centres manufacturers europeus, ja que l’escàs desenvolupament industrial castellà i portuguès va ser incapaç d'absorbir la creixent demanda dels nous mercats colonials.

 

Malgrat l'evident protagonisme de l’Atlàntic, la Mediterrània, el gran centre comercial de la Baixa Edat Mitjana, i el Bàltic, l’àrea del comerç hanseàtic, van continuar mantenint un alt nivell d'activitat al llarg del segle XVI.  A la Mediterrània encara finalitzaven les tradicionals rutes orientals que abastaven Europa de seda, porcellana, perfums i les espècies no acaparades pel comerç portuguès.  Pel Bàltic arribaven encara a Europa pells, fusta i blat procedents dels països escandinaus i de l'interior de Rússia.

 

L’enllaç, a la segona meitat del segle XVI, entre Centramèrica i les Filipines va incorporar el Pacífic al tràfic comercial, i en aquest mateix període va anar adquirint gran importància la ruta que des del golf de Guinea fins al Carib transportava esclaus negres, destinats a substituir la població índia progressivament reduïda.  Es completava així l'expansió del comerç europeu, que pas a pas anava adquirint una amplitud quasi mundial.

 

4.2. L'expansió de les finances

 

Paral·lelament a aquesta expansió comercial es va produir un gran creixement dins el món de les finances.  L'extensió dels mecanismes de crèdit i de les companyies i institucions financeres va ser propiciada per la creixent necessitat de capitals, tant per finançar el comerç colonial, com per sostenir les grans despeses dels Estats moderns.

 

Les empreses del comerç a llarga distància eren costoses i necessitaven d'un fort finançament inicial.  Els capitals invertits acostumaven a oferir una gran rendibilitat gràcies a les diferents condicions de producció entre Europa i les colònies.  A Amèrica, l’abundància d'or i de plata i la utilització, a baix cost, de mà d'obra indígena depreciaven el valor dels metalls davant els productes manufacturats europeus, que a causa de l’absència de desenvolupament industrial a les colònies van arribar a assolir preus molt elevats.  Aquesta gran rendibilitat va afavorir la proliferació de nombrosos prestadors, mercaders-banquers i també un més gran desenvolupament de les companyies comercials i dels bancs.

 

Moltes d'aquestes institucions estaven en mans d'algunes de les gran famílies europees (com els Fugger, els Medici, els Welser, els Ruiz), que van establir delegacions i sucursals a les principals ciutats europees.  Signe de la importància de l'especulació financera és la creació de borses, primer a Anvers (1531) i més tard a Londres i a Amsterdam.

 

La necessitat de numerar¡ de les monarquies autoritàries per afrontar les seves creixents despeses (exèrcit, burocràcia, diplomàcia ... ) xocava amb la pervivéncia d'una fiscalitat encara tradicional, que deixava l'Estat mancat de recursos.  Això va fer que moltes monarquies es veiessin obligades a recórrer als emprèstits que els banquers europeus posaven al seu abast.  Un clar exemple en van ser els monarques espanyols, Carles V i Felip 11, els quals van dependre constantment dels banquers alemanys. (D Aquesta vinculació de la banca amb els Estats va donar a la banca no tan sols diners, sinó també un prestigi i una rellevància social que mai no havia tingut la del segle anterior.

El gran moviment i acumulació de capital que es va produir al voltant del comerç colonial ha fet que molts autors caracteritzin l'Edat Moderna com la del capitalisme comercial.

 

4.3. L'augment de la producció i la revolució dels preus

 

El creixement de la població durant el segle XV, però sobretot 1 9 obertura dels mercats colonials al segle XVI van provocar un notori augment de la demanda de productes agrícoles i industrials, que va generar un augment de la producció.  En el terreny agrícola, es va augmentar la superfície conreada i es va estendre el conreu de plantes industrials (lli).  Els rams industrials que van experimentar creixement més gran van ser la mineria, el tèxtil, la metal·lúrgia, el vidre, la impremta i la construcció.  Encara que la indústria continuava dins el marc gremial es va estendre el treball a domicili, pel qual un pagès treballava unes primeres matèries proporcionades per un comerciant-empresari que s'encarregava també de la comercialització del producte elaborat.  El nou sistema es va donar sobretot en aquells països que havien començat a exportar els seus productes a les colònies.

 

Aquesta expansió agrícola i industrial no va significar cap transformació radical en l'estructura i en les velles relacions de producció.  Dins aquest marc tradicional, l'agricultura no va minorar gaire els seus rendiments i les activitats industrials van continuar realitzant-se, amb algunes excepcions (armament, o construcció naval) dins el marc organitzatiu que era habitual des de feia anys.

 

L'augment de la demanda americana i l'arribada d'or i plata en enormes quantitats van provocar una espectacular puja de preus (que en alguns casos va arribar al 400 %), que s'ha qualificat de revolució dels preus.  Aquesta puja de preus va ser el signe més evident de la incapacitat de l’estructura agrària i industrial europea per afrontar el creixement de la demanda, i va obrir, a la segona meitat del segle XVI, un període de recessió econòmica que es va agreujar més durant el segle XVII.

 

 

Tornar