En aquesta pàgina podeu visualitzar els apunts dels diferents temes i els podeu baixar comprimits en format WinZip (fitxers Word).

   

 • L'origen de l'home    El període més gran de la vida de l'home a la Terra i la seva evolució. El Paleolític.
 • La civilització mesopotàmica   El lloc on va aparèixer la civilització urbana al Pròxim Orient.
 • La civilització egípcia   Una mostra dels principals aspectes de la cultura que va viure gràcies al riu Nil
 • La cultura grega   Una visió per una cultura que ha significat la base del nostre coneixement.
 • La civilització romana    Història i fets d'una societat que va dominar la Mediterrània i va deixar una forta emprenta.

 • Europa fins l'any mil    Formació de l'Imperi Carolingi i la disgregació posterior que va donar pas al feudalisme.
 • La societat feudal   A partir de l'any 1000. Diferents aspectes sobre la forma de vida a l'Europa medieval.
 • Anglicanisme   Una ampliació dels aspectes més destacats de la política religiosa de Enric VIII d'Anglaterra
 • Revolució Americana   La formació d'un país i el primer gran procés de independència colonial.
 • Revolució Francesa   La plasmació de les idees revolucionaries i el canvi de la societat.
 • Revolució Industrial   La mecanització de la societat i tots el seus canvis.
 • Moviment obrer   Una lluita pels dret laborals i per una vida digna per part dels obrers.
 • Revolució soviètica   Els fets principals que faran desapareixer l'Imperi Rus.
 • Feixismes europeus    Durant el període 1919-1939 es produeix la consolidació dels dictadors Mussolini i Hitler.
 • La crisi borsària de 1929    L'enfonsament de la borsa de Nova York i les seves conseqüències.