Aprenentatge dialògic

L’aprenentatge dialògic és el que resulta de les interaccions que produeix el diàleg igualitari, és a dir, un diàleg en el que diferents persones aportem arguments en condicions d’igualtat, per arribar al consens, partint de que volem entendres parlant des de pretensions de validesa

És un diàleg igualitari ja que es valoren les aportacions de cada participant en funció dels arguments de validesa que exposen.

Trasllada el poder a l’argumentació entesa com a presentació de raons amb pretensions de validesa, de forma que cadascun dels participants aporta la claredat de les seves intencions.


És la base del diàleg igualitari en l’aprenentatge i en les relacions socials.
Promou un model d’aprenentatge en que cada estudiant aporta la seva pròpia cultura.
El professorat es situa en la cultura dels alumnes i les alumnes, des d’una visió positiva de les seves capacitats.
S’aconsegueix major confiança en les habilitats.

Els alumnes intensifiquen el seu procés d'aprenentatge des d’un punt de vista quantitatiu i qualitatiu

L’aprenentatge dialògic com element de transformació en pro de la igualtat.

L’aprenentatge dialògic és una de les millors eines per a superar la pèrdua de sentit provocat pel canvi social.

Fomentar la creació de sentit implica , per tant, la confiança i l’esforç per a que qualsevol nen o nena pugui desenvolupar la pròpia elecció com a sentit de la seva vida.