Integració a l'aula ordinària

Per facilitar la integració dels alumnes a la seva aula de referència podem utilitzar diverses estratègies.

L'aula d'acollida només ha de ser un recurs per poder aprendre la llengua.

La plena integració serà quan s'integri a la seva aula cosa que el conduirà a la integració al centre en general.

Les estratègies de què podem disposar són:

 

Treball cooperatiu

Parelles lingüístiques

Aprenentatge dialògic

Grups interactius

Comunitats d'aprenentatge

Company guia.