1. Escriure una matriu quadrada tal que 2. Sigui i s trobeu la matriu


 3. Si
  Doneu les matrius


 4. trobeu les matrius tal que

  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn 5. Si
  Trobeu
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn 6. Demostreu que el producte de matrius no t la propietat commutativa.
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
   


 7. Trobeu
  de manera que essent
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
    8. a) Si podem assegurar que ?
  b) Si podem assegurar que ?
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
   

   

   
 9. Donada la matriu
  calculeu
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
   
 10. Si
  Trobeu
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
   
 11. Demostreu que


 12. Demostreu que tota matriu quadrada es pot descompondre en suma d’una matriu simtrica i una altra antisimtrica. Apliqueu el resultat a la matriu


 13. Donades les matrius
  . Calculeu
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
    14. Resoleu la segent equaci matricial

  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn
   


 15. Sabent que
  calculeu
  Com ho faria jo? Deixem que la calculadora Wiris ho faci prement les tecles Ctl+Retorn