Activitats

Introducció

1. Mira la següent animació i respon a les preguntes:


A. Quin tipus de fenòmen s'observa en aquesta animació?
B. Quantes espècies d'arbustos diferents apareixen?

La biocenosi
El biòtop
El funcionament
Tipus d'ecosistemes
 
 


2. A quin concepte fan referència aquestes frases?

  

 

 

 

 

3. Copia aquesta xarxa tròfica i contesta les preguntes relacionades:

a.- Digues a quin nivell tròfic correspon cada organisme de l'esquema adjunt.
b.- Un abocament de productes tòxics redueix notablement la població de truites del riu. Per què és probable que el nombre de tricòpters augmenti?
I, per què és probable que el nombre de lluços de riu disminueixi?
c.- Com influirà la mortalitat de truites en la població de crancs de riu?4. Science in English.
El següent text està en anglés. Llegeix-ho amb l'ajuda de l'index de vocabulari

Habitats, populations, communities and niches

Within each ecosystem, there are habitats which may also vary in size. A habitat is the place where a population lives. A population is a group of living organisms of the same kind living in the same place at the same time. All of the populations interact and form a community . The community of living things interacts with the non-living world around it to form the ecosystem. The habitat must supply the needs of organisms, such as food, water, temperature, oxygen, and minerals. If the population's needs are not met, it will move to a better habitat. Two different populations can not occupy the same niche at the same time, however. So the processes of competition, predation, cooperation, and symbiosis occur

Questions:

  1. Which kind of needs supply the habitat to the organisms?
  2. What is an habitat?
  3. What happens when the needs of a population are not met?
  4. What happens when two ocuppy the same niche?