Algunes fórmules trigonomètriques de la suma i la resta de dos angles ens poden ajudar
en nombroses situacions, són fórmules que cal recordar:
Sinus de l'angle SUMA  
Una manera visual de recordar la fórmula del sinus de la suma de dos angles.
sinus de la suma de dos angles
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Cliqueu al botó per iniciar la reproducció o aneu passant passos un darrera l'altre.
   
Cosinus de l'angle SUMA  
Una manera visual de recordar la fórmula del cosinus de la suma de dos angles.
cosinus de la suma de dos angles
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Cliqueu al botó per iniciar la reproducció o aneu passant passos un darrera l'altre.
   
Per comprovar la fórmula de la tangent de l'angle suma, mireu la següent imatge (en aquest cas no hi ha animació amb Geogebra)
tangent de la suma de dos angles
 
   
Sinus de l'angle RESTA  
Una manera visual de recordar la fórmula del sinus de la resta de dos angles.
sinus de la resta de dos angles
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
   
Cosinus de l'angle RESTA  
cosinus de la resta de dos angles Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
   
Per comprovar la fórmula de la tangent de l'angle resta, mireu la següent imatge (altre cop sense animació amb Geogebra)
tangent de la resta de dos angles
 
   
   
Les funcions trigonomètriques de manera visual
Es poden comprovar amb colors les definicions de les raons trigonomètriques en una mateix dibuix identificant segments
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
és molt visual comprovar la identitat trigonomètrica amb el Teorema de Pitàgores
   
Tangent de l'angle meitat.
Es vol mostrar la fórmula següent:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

   
   
   
   
   
Podeu veure com he fet la inclusió de fórmules en la plana web seguint l'enllaç. També he utilitzat la web rinconmatematico.com
   

Algunes idees per crear aquests materials les podeu consultar al llibre:
Math Made Visual. Creating images for understanding Mathematics.
Claudi Alsina i Roger B. Nelsen. ISBN: 0-88385-746-4

   
   
David Obrador Sala, Febrer 2008, creat amb GeoGebra