Confecció de gràfics amb el full de càlcul. David Obrador Sala
           
       
    visualitzeu com fer gràfics amb una animació    
         
    En aquestes pràctiques amb el full de càlcul apendrem com fer gràfics molt diversos    
   
  1. gràfics circulars
  2. gràfics de barres
  3. gràfics de línies
  4. gràfics de dispersió
  5. climogrames
  6. piràmides de població
  7. gràfics de funcions