Matemàtiques de primer de Batxillerat per David Obrador Sala
           
       
           
   

Aquí tenim el temari fet a l'assignatura de Matemàtiques de 1r de Batxillerat.

  1. Calculadora Wiris
  2. Nombres reals
  1. Polinomis i Binomi de Newton
  1. Funcions
  1. Successions
  1. Trigonometria
  1. Continuïtat de funcions
  1. Vectors del pla
  2. Rectes al pla i Circumferència
  1. Funció exponencial i logarítmica