IES Arnau Cadell
Informàtica pel batxillerat
Creació de pàgines WEB
exercici

Basat en el curs D99 del Departament d'Ensenyament de Albert Criado, Roger Rey i Joan Solé

 

Treball amb capes

Una de les coses interessants del programa Flash és que ens permet treballar per capes.
 
Les capes es poden definir com papers de cel·lofana transparents que anem posant l'un damunt de l'altre.
 

Les capes ens permeten treballar amb els objectes d'una capa sense que això afecti als de les altres.
 
També ens permet ordenar-les posant-les davant o darrere.
 
Les capes estan localitzades en la línia del temps i les podem anar afegint o eliminant segons necessitats.

El dibuix d'un paisatge

 » Recupereu l'arxiu ARBRE.FLA. de la pràctica anterior i feu Arxivo| Guardar como... per guardar-lo amb el nom PAISATGE.FLA

seguiu les instruccions per tal de dibuixar un bosc

aneu guardant de tant en tant l'arxiu paisatge.fla

Distribuïu els arbres que teniu a l'arxiu paisatge.FLA per damunt de l'àrea de  treball

 Canviar el nom a les capes

Aneu a la línia del temps i feu doble clic damunt del nom de la capa i canvieu-lo pel nom arbres

Per defecte el Flash anomena les capes com capa1, capa 2

» Feu clic damunt l'àrea de treball o premeu la tecla de Retorn per confirmar el canvi de nom.

 Crear noves capes

Feu clic al símbol més + que hi ha sota la columna de les capes.
  Apareixerà una nova capa per damunt de la que ja teníeu, poseu-li el nom de sòl.

 Protegir les capes

Feu clic al punt que hi ha en la capa arbres i sota la icona del candau.
On era el punt apareixerà un candau.
Mentre no desactiveu el candau fent clic al damunt, aquesta capa estarà protegida.

Seleccioneu l'eina /Pincel/

•Comproveu en l'opció /Tamaño del pincel/ que la grandària del pinzell no sigui excessiva.

» Seleccioneu un to de color marró en el /Color de relleno/ per a l'eina /Pincel/

Dibuixeu el contorn d'una muntanya amb l'eina /Pincel/

Seleccioneu l'eina /Cubo de pintura/.

Seleccioneu el mateix color marró que el del pinzell per a l'eina /Cubo de pintura/.

Ompliu de color marró l'interior del contorn que heu fet amb l'eina /Pincel/ fent servir l'eina /Cubo de pintura/

• Observareu que la pintura tapa tot el que hi ha a sota seu

Canviar l'ordre de les capes

 » Premeu el botó esquerre damunt de la capa sòl i arrossegueu-la fins posar-la sota de la  capa arbres

Comprovareu que al desplaçar la capa sòl a la primera posició apareix en primer pla la capa arbres.

 » Feu clic al símbol + que hi ha sota la columna de capes per crear-ne una de nova.

Feu doble cilc en el nom de la nova capa i canvieu-lo per cel.

Seleccioneu l'eina /Rectángulo/ i el color blau en el quadrat /Color de relleno/.

» Activeu el botó /Sin color/ de /Color de trazo/  .

 » Feu un rectangle que tapi les capes sòl i arbres 

» Premeu el botó esquerre damunt de la capa cel i desplaceu-la fins posar-la sota de la  capa sòl

 

 » Guardeu el treball final a /Archivo/Guardar/.

Per acabar l'exercici feu variacions en el paisatge rural que heu fet.


L'exercici ha de contenir quatre capes etiquetades amb relació al seu contingut, cel, sòl...

• La primera capa ha de contenir el fons (el cel, núvols… ).

• La segona capa ha de contenir el sòl (muntanyes, camps... ).

• La tercera capa ha de contenir els edificis ( masies, corrals... ).

• La quarta capa ha de contenir la vegetació ( arbres, plantes …).

• Escriviu el vostre nom dins el dibuix en un racó

Guardeu el treball final paisatge.fla

aquest arxiu .fla necessita tenir el programa FLASH per ser visuatitzat.

Feu Archivo|Exportar película

i guardeu el treball amb el format Flash Player PAISATGE.SWF que permet visualitzar el treball sense tenir el FLASH i a la vegada permet ser insertat en pàgines web, powerpoint, word etc.

 

 

 

 

 

 

 

a la portada dels exercicis al menú anterior        actualitzat el 28/11/2004        © Enric Brasó 1990-2004