IES Arnau Cadell

PrÓctiques d'informÓtica

Índex general


imatge d'un ratolí manejant un huma  
  1. El funcionament dels ordinadors La codificació de la informació, unitats.,maquinari o programari.
  2. Internet. Els buscadors, les adreces,el correu.
  3. El processador de textos (ampliació) (Writer de l'OpenOffice) Blocs. Columnes. Taules. Imatges. Els tabuladors. Els estils. Els esquemes i  índex.
  4. Presentacions (Impress de l'OpenOffice)
  5. El full de càlcul (ampliació) (Calc de l'OpenOffice)
  6. L'edició d'imatges (GIMP)
  7. El tractament i arxiu dels sons (Audacity)
  8. Creació de pàgines WEB
  9. Imatges animades i interactives (Flash)
  10. Edició de videoa l'Ýndex general de les prÓctiques
a dalt d'aquesta pÓgina
Actualitzat l'estiu del 2005

Enric Brasó 1990-2005