IES Arnau Cadell

Prąctiques d'informątica

La creació de pàgines web


  1. El llenguatge XHTML, la primera pàgina web.
  2. Els fulls d'estil CSS, control de la presentació.
  3. Penjar la pàgina al servidor amb les carpetes de l'edu365 o amb el programa FILEZILLA
  4. L'editor de pàgines web NVU. Crear la pàgina inicial index.htm amb enllaços i llistes.
  5. Segona pràctica amb el NVU. Les taules. La pàgina del exercicis del GIMP
  6. La tercera pràctica amb el NVU. Les ancores i els enllaços. La pàgina del treball de recerca.

 
a l'ķndex general de les prąctiques
a dalt d'aquesta pągina
Actualitzat l'estiu del 2005

Enric Brasó 1990-2005