IES Arnau Cadell

Pràctiques d'Informàtica pel batxillerat

El full de càlcul Exercicis del crèdit d'informàtica a batxilleratEls exercicis els realitzarem amb el full de càlcul SCalc de l'openoffice.

Aquest és un programa lliure que realitza les mateixes funcions que l'Excel.

Tot i que el format dels arxius de treball és .ODS (Open Document Spreadsheet), també permet llegir i escriure en el format d'excel .XLS la qual cosa garanteix el traspas de les tasques entre aquests programes

  1. Nòmina.
  2. Interès simple i interès compost.
  3. Gràfica d'una funció.
  4. Càlcul de la nota mitjana de l'expedient per les PAAU
  5. Estudi sobre la traducció dels vots en representants.


a l'índex general de les pràctiques
a dalt d'aquesta pàgina
Actualitzat el gener del 2006

Enric Brasó 1990-2005