IES Arnau Cadell
Informàtica pel batxillerat
Creació de pàgines WEB
exercici
Basat en el curs D99 del Departament d'Ensenyament de Albert Criado, Roger Rey i Joan Solé


1,- Presentació, primer tutorial i dibuix d'un arbre

2,- Les capes, dibuix d'un paisatge

3,- L'animació, els fotogrames, l'exercici de la papallona.

4,- La interpolació de moviment, l'exercici del punt.

5,- La interpolació de forma, l'exercici de la línia.

6,- Les biblioteques de símbols, el fons marí

7,- Els textos

8,- Els botons m5p4 o titelles
exemple d'animació feta amb flash treta de http://www.ultrashock.com

 

a la portada dels exercicis al menú anterior        actualitzat el 28/11/2004        © Enric Brasó 1990-2004