IES Arnau Cadell

Pràctiques d'Informàtica pel batxillerat

El colors de la paleta,
els tipus de fitxer


1,-La profunditat de color d'una imatge i el que ocupa.

Els nombre de colors que tenim disponible en una imatge pot variar, és el que s'anomena la "profunditat del color"

Els pixels són cadascun dels punts de que es composa una imatge. Com sabeu de la propaganda de les càmeres digitals les imatges poden ser de 2,3,4,... Megapixels.

La informació digital sempre s'enmagatzema en bits (element amb sols dues posicions) així doncs per representar el color hem de reservar més d'un bit per cada pixel.

Aquí teniu una mostra de la mateixa imatge de 300x225 pixels amb diferents profunditats de color.

Aquí sols hi ha 2 colors, blanc i negre. Per tant amb un sol bit per pixel podem guardar la imatge. Que ocupa doncs:
300·225·1= 67500 bits = 8438 Bytes = 8,240 KB

Aquesta imatge sols té una paleta amb aquests 16 colors. Cada pixels té reservats 4 bits, que amb totes les combinacions possibles de 0 i 1 (0000, 0001, 0010, 0011, ...) fan 24=16.

La imatge ocupa doncs:

300·225·4 = 227000 bits = 33750 Bytes = 32,959 KB

Aquesta imatge té una paleta de 256 colors, cada pixel té reservats 8 bits (=1 Byte) ja que 28=256.

La imatge ocupa:

300·225·8 = 540000 bits = 67500 Bytes = 65,918 KB

Fixeu-vos en la pell de l'espatlla, heu de veure unes aures per la falta de matització del color.

Aquesta imatge també té una paleta de 256 colors, pero de nivells de grisos.

La imatge ocupa el mateix que l'anterior.

En aquesta imatge cada pixel té reservats 24 bits (=3 bytes).D'aquesta manera es poden codificar 224 = 16777216 = 16 milions de colors.

La imatge ocupa 300·225·24 = 1620000 bits = 202500 Bytes = 197,8 KB

Compareu aquesta imatge amb la de 256 colors, fixeu-vos en que ja no es veuen les aures.

2,- Els formats d'enmagatzament de les imatges.

Cada programa de dibuix utilitza el seu propi sistema d'emmagatzamament, així pot guardar tota la informació sigui visible o no.

Així el Gimp utilitza el format .xcf , el Photoshop el .psd, etc.

A la xarxa, però, degut a que efectuen una compressió de les dades, hi ha dos formats que s'han extès, el .GIF i el .JPG

2.1,- El format .GIF

Utilitza una paleta de 256 colors. És per això que s'utilitza per dibuixos i quasi mai per fotografies,

La imatge no perd qualitat.

Pot guardar varies imatges en un sol arxiu que es visualitzen sequencialment fent una petita animació com aquesta:

Permet que un dels colors sigui transparent, això s'utilitza en els gràfics com aquest per tal que no quedin així.

2.2,- El format .JPG

Utilitza una profunditat de color de 3 Bytes ( 16 milions de colors).

S'utilitza normalment per fotografies.

No permet animacions ni transparències.

El nivell de compressió es pot graduar i la qualitat es perd a mesura que s'augmenta la compressió tal com mostren les imatges següents:

Qualitat 100.

Mida 31855 Bytes = 31,1 KB

Respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció de
197,8 - 31,1 = 66,7
que representa un 66,7·100/197,8 = 68,2%

Qualitat 80

Mida 13554 Bytes = 13,2 KB

Respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció del 86,5%

 

Qualitat 60

mida 7441 Bytes = 7,26 KB

respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció del 92,6 %


Qualitat 40

mida 5,56 KB

respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció de 94,3%

Qualitat 20

mida 3,41 KB

respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció de 96,5%

Qualitat 0

mida 946 Bytes

respecte els 197,8 KB que ocuparia en un format sense compressió, s'ha efectuat una reducció del 99%

Fixeu-vos en la qualitat de les imatges i traieu-ne conclusions:

Convé sempre utilitzar el format .JPG però amb un nivell de compressió entre 60 i 80

3,- Exercici

Trieu una fotografia. Milor pròpia, o si no del flicrk ( http://www.flickr.com/photos ) Ha de tenir com a mímim 200x100 pixels.

Guardeu-la a la vostra carpeta en una subcarpeta que heu de crear amb el nom GIF_JPG. Poseu-li el nom ORIGINAL.JPG

Obriu-la amb el GIMP i feu del menú Imatge|Escalar la Imatge..., transformeu d'aquesta manera la imatge original a una d'amplada de 200 pixels ( i l'alçada proporcional que sigui). Guardeu amb Arxiu|Desa com a... amb el format del GIMP i el nom A.XCF

Feu els càlculs amplada · alçada · profunditat de color i compareu-ho amb la mida de l'arxiu A.XCF. El format XCF comprimeix la imatge?

Ara guardeu la imatge amb diferents nivells de compressió del format JPG amb els noms A100.JPG A90.JPG, A80.JPG, A70.JPG, A60.JPG, A50.JPG.

Quina d'aquestes 6 darreres imatges ofereix una millor relació qualitat-mida?

Ara transformeu la profunditat del color a 256 amb Imatge | Conversió de color | Indexat i guardeu la imatge amb format .GIF

Feu una pàgina web anomenada gif_jpg.htm amb una taula de 2 columnes i 7 files. A la primera columna posareu les imatges .GIF i .JPG, a la segona la mida de cada imatge i el percentatge de reducció respecte l'arxiu sense comprimir.
a l'índex general de les pràctiques
a dalt d'aquesta pàgina
Actualitzat l'estiu del 2005

Enric Brasó 1990-2005