matemàtiques visuals

Raons trigonomètriques dels angles aguts

Mou els vèrtexs A i B:

  1. Tria un angle agut concret α movent el punt vermell que està sobre la hipotenusa.
    Veuràs les diferents raons entre els costat del triangle.
  2. Canvia la mida dels costats del triangle movent el punt A.

Quines mides canvien i quines es mantenen constants?

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Cal que observis que:

Per un angle agut concret aquestes divisions (raons) sempre donen el mateix valor.

Així doncs són unes característiques que van lligades al valor de l'angle. S'anomenen raons trigonomètriques de l'angle α

 

Contesta aquestes preguntes:

2) Quins són els valors possibles per les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent d'un angle agut?

 

3) Cap a on s'acosten aquests valors en els casos en els què l'angle s'aproxima a 0º?

 

4) Cap a on s'acosten aquest valors en els casos en els què l'angle s'aproxima a 90º?

 

5) Què passa amb les altres 3 divisions (raons) entre els costats del triangle?

Realitzat a partir de la pàgina i applet de l'Antoni Garrido

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions