Clossiana dia

 

Més fosca per la cara superior de les ales que la Clossiana euphrosyne i de mida més petita, la Clossiana dia es pot reconèixer fàcilment per les aigües d'un to vinós que presenta en el revers de les ales posteriors. Aquest marbrat, que es fa més evident en les zones postdiscals i submarginals, es combina amb un seguit de taques d'un blanc argentat situades a les zones discals i marginals. Pel que fa a la cara superior de les ales i al revers de les anteriors la C. dia mostra un disseny similar al de molts nimfàlids: fons taronja amb punts i ratlles negres distribuïdes per tota la superfície alar.
La Clossiana dia és una espècie trivoltina que a la comarca podem observar de març a octubre volant per espais oberts de zones forestals, tant d'ambients mediterranis com subalpins.
Les larves poden utilitzar diverses de violetes (g. Viola) per alimentar-se.
pàgina inicial  llistat d'espècies  nimfàlids