Melitaea trivia

 

Molt semblant a la Melitaea didyma se'n distingeix feblement pel fet que les taques negres marginals que ambdues espècies presenten al revers de les ales posteriors en M. trivia tenen una forma més aviat triangular i no pas arrodonida com es presenten en M. didyma. La resta del disseny del revers de l'ala posterior és molt semblant, amb dues franges carbasses clarament definides sobre un fons groguenc. L'anvers és el característic de la majoria d'espècies d'aquest gènere, taronja amb taques negres i el revers de l'ala anterior també segueix el patró general, amb l'àpex grogós.
És una papallona que a la comarca apareix puntualment en aquells indrets on és present l'herba blenera (Verbascum spp.), planta de la que s'alimenten les erugues.
Als Països Catalans la seva presència queda restringida a les comarques del nord del País Valencià i al Principat de Catalunya.
 
pàgina inicial  llistat d'espècies  nimfàlids