Hipparchia alcyone

 

Espècie molt semblant a Hipparchia fagi de la qual no se'n pot fer una distinció clara al camp. Com aquella H. alcyone, d'una mida una mica més petita, presenta unes bandes postdiscals ocres que travessen la cara superior de les ales, que és d'un color marró fosc. També presenta els quatre ocels negres amb pupil·la blanca, un a cada ala i situats prop de l'àpex els de les anteriors i prop de l'angle anal els de les posteriors. Pel revers també les similituds són totals amb H. fagi, amb unes ales anteriors de tonalitats nítides i amb unes ales posteriors amb tons trencats que en faciliten el camuflatge.
Freqüenta els mateixos indrets que H. fagi, tals com vorades de bosc i camins, tot i que H. alcyone està més associada a indrets pedregosos i espais oberts. Vola a partir del mes de juliol en una única generació. Les larves utilitzen diverses espècies de gramínies (g. Arrhenatherum, g. Festuca).
Als Països Catalans es presenta sobretot en llocs montans i pot ser especialment abundant per sobre del 1.000 metres.
pàgina inicial  llistat d'espècies  satírids