Lasiommata maera

 

És una papallona de bona mida que es distingeix clarament de Lasiommata megera gràcies, entre altres coses, al seu més gran cromatisme.
La cara superior de les ales anteriors és d'un carbassa vermellós, reduït a la zona postdiscal en el cas dels mascles i estenent-se cap a la zona basal en el cas de les femelles. Tots dos sexes presenten un gran ocel de pupil·la blanca a la zona subapical. Les ales posteriors són més fosques, marronoses en els mascles i grises en les femelles, amb una banda taronja postdiscal que en el cas dels mascles es presenta fragmentada en taques. És en aquesta zona postdiscal on hi ha els ocels. Pel revers les ales anteriors presenten un dibuix similar al que hem descrit de l'anvers, amb coloracions ataronjades i un gran ocel subapical. Les posteriors són críptiques, de tons grisos amb una clara línia d'ocels plurianellats a la zona postdiscal.
La Lasiommata maera és una espècie que freqüenta els espais secs i pedregosos com són camins i vessants de muntanya. Al Berguedà apareix en dues generacions, de mitjans de maig a finals de setembre. Les larves utilitzen per a alimentar-se diverses espècies de gramínies i ciperàcies entre les que hi ha la descàmpsia flexuosa (Deschampsia flexuosa) i la festuca ovina (Festuca ovina).
És present a tots els Països Catalans amb excepció de les Illes Balears.
 
pàgina inicial  llistat d'espècies  satírids