NORMATIVA  INTERNACIONAL

10.1.- La prevencióa la Unió Europea
           activitat
10.2.- Marc normatiu europeu
            activitat
10.3.- Directiva 89/391/CEE, Directiva marc
            activitat
10.4.- Agència Europea
            activitat
10.5.- Organització Internacional del Treball (OIT)
            activitat
10.6.- Estructura OIT
            activitat
10.7.- Funcions i competències de l'OIT
            activitat
10.8.- Convenis internacionls de l'OIT
            activitat