ACCIDENTS

15.1 Causes dels accidents de treball
15.2  Implicacions i responsabilitats
15.3  Selecció d'accidents a estudiar
15.4  Desenvolupament de la investigació
15.5  Arbre causal
15.6 Accions preventives
15.7 Registre i control estadístic
15.8 Assistència sanitària
15.9 Notificació de l'accident de treball