L'EMPRESA I EL SEU PROCÉS DE PRODUCCIÓ

4.1.- Tipus d'organització empresarial
                   activitat
4.2.- Classificacions d'empreses
                   activitat
4.3.- Processos de producció de béns i serveis
                   activitat
4.4.- Dirigir/gestionar
                   activitat
4.5.- Àmbit d'actuació de principis de gestió d'una empresa
                   activitat
4.6.- Principis específics de direcció i gestió de l'empresa
                   activitat