ACCIDENTS,   MALALTIES , ENTITATS

8.1.- Accidents laborals
             activitat
8.2.- Malaltia laboral
             activitat
8.3.- Malalties reconegudes com a laborals
             activitat
8.4.- El Departament de treball
             activitat
8.5.- Història de la Seguretat Social
             activitat           
8.6.- La seguretat social, prestacions i serveis
             activitat
8.7.- L'Institut Català de la salut (ICS)
             activitat
8.8.- Les mútues
             activitat
8.9.- Serveis de les mútues
             activitat
8.10.- Inspecció de treball i seguretat social (ITSS)
             activitat
8.11.- Serveis de l'ITSS
             activitat