WEBGRAFIA

Temari de la matèria.
Gestió de prevenció de riscos professionals de l'Institut Obert de catalunya
http://ioc.xtec.cat/educacio/

Departament del Treball de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/treball/

Xarxa Telemàtica d'Educació de Catalunya (FP)
http://www.xtec.cat/fp/

Notícias Jurídicas
http://noticias.juridicas.com

Imatges trobades amb el cercador del google
http://images.google.es/imghp