TREBALL EN GRUP SOBRE SOCIETAT I ARTS EN LA BAIXA EDAT MITJANA

 

ACTIVITAT 1


Primer de tot, haureu de fer individualment les activitats que trobareu a:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1213

D'aquestes, heu de fer un resum amb els conceptes treballats i incidir especialment en el tema de l'art gòtic (activitats paso a paso). També, haureu de mostrar els resultats de les activitats finals.

 

ACTIVITAT 2

Sobre la ciutat de Granollers, treballarem amb alguns textos extrets de A. Camps, J. Ledesma, J. Pardo i Ll. Pelaez. De Semproniana a Granollers. Ajuntament de Granollers, 1989, dels quals respondrem algunes preguntes:

Ves al text sobre Semproniana, llegeix-lo atentament i respon les següents qüestions:

-Fixa't en el dibuix i fes una interpretació.

-Com es deia Granollers en temps dels romans?

- Quan tornà a existir un petit nucli habitat a Granollers? Quan s'havia iniciat la repoblació del Vallès?

-De quina data és el primer document on apareix el topònim granollerí?

- Explica breument les teories existents sobre el nostre topònim.

-Sabries explicar l'origen dels topònims vallesans Canovelles, la Roca del Vallès, l'Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès i Llinars del Vallès ajudant-te d'una enciclopèdia?

-Busca l'escut de Granollers i dibuixa'l, fent després una descripció.

ACTIVITAT 3

Sobre les revoltes populars tenim un document històric que heu de resumir tenint en compte les activitats del llibre de text:
http://www.euroaventura.net/documentacio/previsualizam.php?iddocu=011113172905

 

ACTIVITAT 4

Sobre la pesta negra, podeu treballar el document, que haureu de resumir:
http://www.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p1203.html

 

ACTIVITAT 5

Per començar a conéixer la literatura mediaval feu l'activitat sobre Ausias March d'aquesta web:
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit1/03/expal13.htm#act_5

 

ACTIVITAT 6

Per veure els avenços tècnics, treballarem l'apartat 2 d'aquest enllaç:
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/03/expal23.htm#act_4

 

ACTIVITAT 7

Sobre Joana d'Arc haureu de fer una biografia amb els següents enllaços:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Joana_d'Arc
http://www.geocities.com/athens/agora/2979/Dones/Historia.htm

I respondre les activitats que trobareu a http://www.xtec.net/~aperafit/p/jmb/tarc.pdf
un cop hagueu llegit el dossier a: http://www.xtec.net/~aperafit/p/jmb/arc.pdf

 

ACTIVITAT 8

Un altre apartat és sobre l'art gòtic. Heu de fer les activitats de la següent webquest: http://webquestgotico.blogspot.com/2005/11/webquest.html

Els conceptes fonamentals els trobareu :
http://www.xtec.cat/cda-monestirs/patrinos/gotic/cat/gotic.htm
http://aula.el-mundo.es/aula/laminas/lamina1006511840.pdf


ACTIVITAT 9

Llegiu aquests textos i contesteu les preguntes sobre el Granollers mediaval:

1. De quina data és el primer document que parla del mercat de Granollers? A quin segle pertany aquest any?

2. Quins dos elements feren possible l'aparició d'aquest mercat mediaval a Granollers?

3. Què vol dir la frase "s'otorgà un privilegi que donava immunitat als qui anaven o venien del mercat"?

4. Qui eren els propietaris del mercat de Granollers?

5. En el text es citen noms de places relacionades amb l'activitat mercantil. Fes un plànol del centre de Granollers i situa les places de l'Oli, de les Olles i dels Cabrits. Indica també on és la del Bestiar (actual Maluquer i Salvador) i la dels Porcs (actual Lluís Perpinyà).