introducció-repàs idioma origen vincle
teoria i pràctica repàs cat clic Exercicis de reforç   (triar potències i arrels 1r ESO )   
exercicis on-line cat ceip-jverdaguer Treballem les potències   
exercicis on-line cat ceip-jverdaguer Descomposició polinòmica amb potències de 10   
exercicis on-line cat ceip-jverdaguer El quadrat i les potències al quadrat   
exercicis on-line es descartes.cnice.mec Las potencias en la descomposición factorial de un número   
teoria idioma origen vincle
teoria potències es Ditutor Concepto i propiedades de las potencias de números naturales   
teoria potències es Vitutor Concepto i propiedades de las potencias de números enteros   Potencias de exponente entero negativo
teoria potències es Vitutor Potencias de exponente entero y base racional. Propiedades
teoria i exercicis cat cfapalaudemar Potències i arrels. Teoria i exercicis (ampliació)   
Tota la teoria potències es DITUTOR Potenciación. Todo teoria con algún ejemplo   
unitats didàctiques idioma origen vincle
teoria i pràctica cat clic Potències   
teoria i pràctica wiris cat xtec/marques Triar Potències amb exponent natural o enter   
teoria i pràctica es clic Raíces cuadradas   
teoria i pràctica es clic Potencias y raíces cuadradas  (2n ESO )   
teoria i pràctica es clic Cálculo con radicales  (2n ESO )   
teoria i pràctica es descartes.cnice.mec Potencias    
teoria i pràctica es descartes.cnice.mec Potencias y Raíces    
teoria i pràctica es emathematics UD de ematematicas    
teoria i pràctica cat X Rabasa Potències 1 amb petit resum i exercicis amb solució en pdf (1r ESO )    Potències 2 amb petit resum i exercicis amb solució en pdf (2n ESO )
video YouTube es AlgebraGeometria Potenciación propiedades     
video YouTube es ahsonline Multiplicación y división de potencias   
video YouTube es jluserovilchez Matematicas Potencias Propiedades Potencias    Matematicas Potencias Operaciones basicas    
producte de potències idioma origen vincle
exercicis on-line es emathematics Producte   
exercicis on-line fr Sésamath produit de puissances   produit de puissances négatives   
exercicis on-line fr Sésamath Application des produits de puissances   produit de puissances négatives   
exercicis on-line fr Sésamath produit de puissances relatives   produit de puissances négatives   
quocient de potències idioma origen vincle
exercicis on-line es emathematics Quocient   
exercicis on-line fr Sésamath quotient de puissances   
exercicis on-line fr Sésamath Application des quotients de puissances (relatives)    
potència d'una potència idioma origen vincle
exercicis on-line es emathematics Potència de Potència   
exercicis on-line fr Sésamath puissance de puissances   
exercicis on-line fr Sésamath Application des puissances de puissances (relatives)   
potència d'un producte idioma origen vincle
exercicis on-line fr Sésamath puissance de produit   
exercicis on-line cat
potència d'un quocient idioma origen vincle
exercicis on-line fr Sésamath puissance de quotient   
exercicis on-line cat    
exercicis i problemes idioma origen vincle
exercicis on-line cat IES La Mallola Càlcul senzill   
exercicis per baixar cat Toomates entra-hi (cal anar a Aritmètica i triar)   
exercicis per baixar es calaméo Colegio Ntra. Sra. Del Buen Consejo 2º ESO 
exercicis on-line es emathematics Potencias   
exercicis on-line es Vitutor Ejercicios de potencias con solución   
exercicis i problemes es iesarroyo Potencias y raíces 1º ESO (amb solució.pdf)   
exercicis i problemes es iesarroyo Potencias y raíces 2n ESO (amb solució.pdf)   
exercicis i problemes es matematicas IES Potencias 2n ESO (imprimir en pdf)   Potencias 3º ESO (imprimir en pdf)   
exercicis arrels es matematicas IES Radicales 2n ESO (imprimir en pdf)   Radicales 3º ESO (imprimir en pdf)   
exercicis on-line fr Sésamath synthèse   
exercicis on-line fr Sésamath synthèse (une règle)   
exercicis on-line fr Sésamath synthèse (plusieurs règles)   
exercicis on-line fr Sésamath puissances de 10   
exercicis on-line fr Sésamath retrouver le bon exposant   
exercicis on-line fr Sésamath calculs astucieux   
Unitat didàctica es atenex Potencias y raíces (Introducción, notación cientñífica, relación entre las potencias y raíces, propiedades de los radicales, simplificación de expresiones radicales, operaciones con raíces, racionalización, autoevaluación)  
font webs i altres idioma origen vincle
XTEC cat http://www.xtec.cat/~jrabasa/totmates/nombres/reals/potencies.pdf
ZONA CLIC cat http://clic.edu365.cat/db/act_ca.jsp?id=3541   
MAO cat http://phobos.xtec.net/rferna63/
ZONA CLIC cat http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp?lang=ca&ordre=0&desc=1&from=1&area=mat&idioma=*&nivell=SEC&text_titol=&text_aut=&text_desc=&num=25
EDU365 cat http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/activitats.htm
TOOMATES cat http://phobos.xtec.es/gromo/toomates.htm
IES TERRES DE PONENT cat http://www.xtec.cat/iesterresdeponent/geni/catala/exercicis.html
i-matematicas es http://www.i-matematicas.com/Descartes/Libro/index.htm   
     
     
     
juntadeandalucia iesarroyo es http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/matematicas.htm   
MATHENPOCHE.SESAMATH fr http://mathenpoche.sesamath.net/4eme/pages/menu.html   
DESCARTES.CNICE.MEC es http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/potencia/index.htm   
IES LA MALLOLA cat http://www.xtec.cat/ieslamallola/departaments/assignatures_mates_primer_eso.htm   
CEIP JACINT VERDAGUER cat http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/activitatmates.htm   
EMATHEMATICS uk - es http://www.emathematics.net/   
AMEJOR es http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=1&Itemid=8    
BBC uk http://www.bbc.co.uk/skillswise/   
321know.com sta http://www.aaaknow.com/     http://www.aaamatematicas.com/    
Autor: Enric Seguró i Capa           resolució mínima 1024 x 768 px